Vis menu Søg

Kæmpesten og mindre sten med egen historie

Figur fra "På tur i Bornholms Natur 1988", side 61
Kyllingehønen på Klintebakken syd for Aakirkeby - en rokkesten!

 

 

Vandreblokke og sagnsten.

Af istidens moræneaflejringer har de større moræneblokke, vandreblokkene, igennem tiden tiltrukket sig stor opmærksomhed og ærefrygt - og de har fået deres egne navne.

 

Det er ikke så mærkeligt, at de gamle bornholmere har gjort sig mange sære tanker om, hvor disse sten er kommet fra. Det er nemlig mindre end 150 år siden, at videnskaben fandt den rette forklaring på deres tilstedeværelse her.

 

Pudsigt nok har folkesagnene ikke taget så meget fejl, hvad angår den retning, stenene er kommet fra. De fortæller nemlig, at det er troldfolk eller kæmper i Skåne eller Christiansø, der har slynget dem mod øens kirker.

 

Af slyngestenene er der særlig en gruppe, der har vakt interesse, nemlig rokkestenene, der ved isens bortsmeltning er kommet til at ligge ovenpå grundfjeldet på to større punkter med vægten fordelt nogenlunde ligeligt til begge sider. Ved et let tryk har man kunnet sætte de mange tons tunge sten i en rokkende bevægelse.

 

Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, har på sit website en større redegørelse for "Danmarks 100 største kæmpesten", og på denne liste er i nyere tid medtaget 15 bornholmske og nogle flere fra det øvrige land således, at listen i dag henviser til 127 sten fra hele landet.

Tryk her og læs mere om disse sten.

 

I Stednavneudvalgets bog "Bornholms Stednavne"  fra 1950 og 1951 er alle Kæmpesten med egne navne omtalt, og der er henvist til et større antal steder, hvor navnet ender på eller indeholder ordet "-sten" på grund af eksistensen af en eller flere markante sten på lokaliteten.

 

 

 

Tryk her og bladr dig frem til de angivne sider for hver enkelt sten samt sten med andre navne:

 

1. Altersten. Tryk her og læs mere. Side 391 og 409 i Bornholms Stednavne.

2. Amtmandssten. Tryk her og læs mere. Side 291 i Bornholms Stednavne.

3. Arnagerkællingernes Frokoststen. Tryk her og læs mere. Side 151 i Bornholms Stednavne.

4. Bertelesten. Tryk her og læs mere. Side 530 i Bornholms Stednavne.

5. Bjælkestenen. Tryk her og læs mere. Side 99 i Bornholms Stednavne.

6. Bleghald. Tryk her og læs mere. Side 115 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

7. Bobbesten. Tryk her og læs mere. Side 152 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

8. Brunsten. Tryk her og læs mere. Side 321 i Bornholms Stednavne.

9. Brunssten. Side 321 i Bornholms Stednavne.

10. Bælesten. Tryk her og læs mere. Side 245 i Bornholms Stednavne.

11. Bønnestene. Tryk her og læs mere. Side 429 i Bornholms Stednavne.

12. Dammesten. Tryk her og læs mere. Side 501 i Bornholms Stednavne.

13. Dejsten. Tryk her og læs mere. Side 502 i Bornholms Stednavne.

14. Dommerstene. Tryk her og læs mere. Side 184 i Bornholms Stednavne.

15. Dronningesten. Tryk her og læs mere. Side 154 i Bornholms Stednavne.

16. Dukkesten. Tryk her og læs mere. Side 19 i Bornholms Stednavne.

17. Dyrsten. Tryk her og læs mere.  Side 322 i Bornholms Stednavne.

18. Dyrsten. Tryk her og læs mere. Side 140 og 154 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her

19. Engelsk sten. Tryk her og læs mere. Side 451 i Bornholms Stednavne.

20. Faaresten. Tryk her og læs mere. Side 293 i Bornholms Stednavne.

21. Fabeldyret. Tryk her og læs mere. 

22. Fandens Keglebane. Tryk her og læs mere. Side æææ i Bornholms Stednavne.

23. Fandens Madpose. Tryk her og læs mere. Side 131 i Bornholms Stednavne.

24. Fandens Ridehest. Tryk her og læs mere. Side 131 i Bornholms Stednavne.

25. Fænrissten. Tryk her og læs mere. Side 365 i Bornholms Stednavne.

26. Flaskesten. Tryk her og læs mere. Side 185 i Bornholms Stednavne.

27. Frydesten. Tryk her og læs mere. Side 246 i Bornholms Stednavne.

28. Gedebaksten. Side 471 i Bornholms Stednavne.

29. Gravgaasesten. Side 397 i Bornholms Stednavne.

30. Gulestene/Gule Steene. Tryk her og læs mere. Side 157 i Bornholms Stednavne.

31. Haardesten. Side 186 i Bornholms Stednavne.

32. Haldesten. Tryk her og læs mere. Side 22 i Bornholms Stednavne.

33. Harresten. Tryk her og læs mere. Side 186 i Bornholms Stednavne.

34. Hanen. Tryk her og læs mere. Side 103 i Bornholms Stednavne. 

35. Hellig Hågen. Tryk her og læs mere. Side 432 i Bornholms Stednavne.

36. Hellig Kvinde. Tryk her og læs mere. Side 366 i Bornholms Stednavne.

37. Hestesten. Tryk her og læs mere samt her. Side 338 i Bornholms Stednavne.

38. Hestesten. Tryk her og læs mere. Side 400 i Bornholms Stednavne.

39. Hvide Mettessten. Tryk her og læs mere. Side 324 i Bornholms Stednavne.

40. Hvide Mær. Tryk her og læs mere. Side 187 i Bornholms Stednavne.

41. Hvide Mær. Tryk her og læs mere. Side 450 i Bornholms Stednavne.

42. Hvilesten. Tryk her og læs mere. Side 400 i Bornholms Stednavne.

43. Hængestensdalen. Tryk her og læs mere. Side 401 i Bornholms Stednavne.

44. Højstensager. Tryk her og læs mere. Side 248 i Bornholms Stednavne.

45. Højesten. Tryk her og læs mere. Side 248 i Bornholms Stednavne.

46. Højesten. Side 23 i Bornholms Stednavne.

47. Højesten. Side 367 i Bornholms Stednavne.

48. Hørbærssten. Tryk her og læs mere. Side 23 i Bornholms Stednavne.

49. Ingersten. Tryk her og læs mere. Side 367 i Bornholms Stednavne.

50. Jeppessten. Tryk her og læs mere. Side 296 i Bornholms Stednavne.

51. Jomfrugalgen. Side 519 i Bornholms Stednavne.

52. Jomfrusten. Tryk her og læs mere. Side 401 i Bornholms Stednavne.

53. Jættebold i Blåskinsdalen. Tryk her og læs mere. Side 249 i Bornholms Stednavne.

54. Jættebold i Svartingedalen. Tryk her og læs mere. Side 249 i Bornholms Stednavne.

55. Jætteboldene. Tryk her og læs mere. Side 401 i Bornholms Stednavne.

56. Jættesten. Tryk her og læs mere, og her samt her. Side 505 i Bornholms Stednavne.

57. Jættesten. Tryk her og læs mere. Side 274 i Bornholms Stednavne.

58. Jættesten. Tryk her og læs mere. Side 367 i Bornholms Stednavne.

59. Kapstenren. Tryk her og læs mere. Side 402 i Bornholms Stednavne.

60. Kastenssten. Side 520 i Bornholms Stednavne.

61. Kejserstolen. Tryk her og læs mere. Side 453 i Bornholms Stednavne.

62. Klympen. Tryk her og læs mere. Side 41 i Bornholms Stednavne.

63. Kobbersten. Tryk her og læs mere. Side 474 i Bornholms Stednavne.

64. Kongesten. Tryk her og læs mere. Side 298 i Bornholms Stednavne.

65. Koppelborg/Kokkelborg. Side 81 i Bornholms Stednavne.

66. Kragesten. Tryk her og læs mere. Side 404 i Bornholms Stednavne.

67. Kragesten. Side 454 i Bornholms Stednavne.

68. Kredssten. Tryk her og læs mere. Side 454 i Bornholms Stednavne.

69. Krogesten. Tryk her og læs mere. Side 369 i Bornholms Stednavne.

70. Kullesten. Tryk her og læs mere. Side 454 i Bornholms Stednavne.

71. Kyllingehønen. Tryk her og læs mere. Side 105 i Bornholms Stednavne.

72. Kyllingehønen. Tryk her og læs mere. Side 50 i Bornholms Stednavne.

73. Kyllingehønen. Tryk her og læs mere. Side 326 i Bornholms Stednavne.

74. Kyllingehønen. Tryk her og læs mere. Side 531 i Bornholms Stednavne.

75. Kyllingeklippen. Tryk her og læs mere. Side 435 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

76. Kærlighedssten. Tryk her og læs mere. Side 405 i Bornholms Stednavne.

77. Køddesten. Tryk her og læs mere. Side 405 i Bornholms Stednavne.

78. Laggeresten. Tryk her og læs mere. Side 326 i Bornholms Stednavne.

79. Lene Svarts sten. Tryk her og læs mere. Side 326 i Bornholms Stednavne.

80. Ligsten. Tryk her og læs mere. Side 406 i Bornholms Stednavne.

81. Lillerams. Tryk her og læs mere. Side 72 i Bornholms Stednavne.

82. Lille Rokkesten. Tryk her og læs mere. 

83. Lillesten. Tryk her og læs mere. Side 370 i Bornholms Stednavne.

84. Lundesten. Tryk her og læs mere. Side 190 i Bornholms Stednavne.

85. Lykkesten. Tryk her og læs mere. Side 92 og 95 i Bornholms Stednavne.

86. Løgsten. Tryk her og læs mere. Side 455 i Bornholms Stednavne.

87. Maagesten. Tryk her og læs mere. Side 24 i Bornholms Stednavne.

88. Mågesten. Tryk her og læs mere. Side 24 i Bornholms Stednavne.

89. Mågesten. Tryk her og læs mere. Side 95 i Bornholms Stednavne.

90. Mågesten. Tryk her og læs mere. Side 455 i Bornholms Stednavne.

91. Madsten. Tryk her og læs mere. Side 163 i Bornholms Stednavne.

92. Madssten. Tryk her og læs mere. Side 24 i Bornholms Stednavne.

93. Marthas sten. Tryk her og læs mere. Side 508 i Bornholms Stednavne.

94. Mikkelsten. Tryk her og læs mere. Side 508 i Bornholms Stednavne.

95. Mikkels Sten. Tryk her og læs mere. Side 327 i Bornholms Stednavne.

96. Mordersten. Tryk her og læs mere. Side 436 i Bornholms Stednavne.

97. Munkealtret, Munkesten. Tryk her og læs mere. Side 476 i Bornholms Stednavne.

98. Munken, Olsker. Tryk her og læs mere. Side 276 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

99. Munken, Almindingen. Tryk her og læs mere. Side 164 i Bornholms Stednavne.

100. Munkesten. Tryk her og læs mere, samt her og her . Side 95 i Bornholms Stednavne.

101. Munkesten. Tryk her og læs mere. Side 300 i Bornholms Stednavne.

102. Møllesten. Tryk her og læs mere. Side 328 i Bornholms Stednavne.

103. Offersten. Tryk her og læs mere, samt her. Side 371 i Bornholms Stednavne.

104. Ormesten. Tryk her og læs mere. Side 60 i Bornholms Stednavne.

105. Ormesten. Side 223 i Bornholms Stednavne.

106. Skt. Peders Sten. Tryk her og læs mere. Side 410 i Bornholms Stednavne.

107. Skt. Pers Sten. Tryk her og læs mere. Side 371 i Bornholms Stednavne.

108. Perssten. Tryk her og læs mere. Side 509 i Bornholms Stednavne.

109. Pind sten. Tryk her og læs mere samt her. Side 509 i Bornholms Stednavne.

110. Pind sten. Side 410 i Bornholms Stednavne.

111. Prinsesten. Tryk her og læs mere. Side 134 i Bornholms Stednavne.

112. Prinzenskjolds sten. Tryk her og læs mere. Side 26 i Bornholms Stednavne.

113. Prædikesten. Tryk her og læs mere. Side 72 i Bornholms Stednavne.

114. Prædikestolen. Tryk her og læs mere. Side 371 i Bornholms Stednavne.

115. Prædikestolen. Tryk her og læs mere. Side 165 i Bornholms Stednavne.

116. Prædikestolen. Tryk her og læs mere. Side 254 i Bornholms Stednavne.

117. Prædikestolen. Tryk her og læs mere. Side 411 i Bornholms Stednavne.

118. Prædikestolen. Tryk her og læs mere. Side 384 i Bornholms Stednavne.

119. Rasmussten. Tryk her og læs mere. Side 166 i Bornholms Stednavne.

120. Ravnesten. Tryk her og læs mere. Side 224 i Bornholms Stednavne.

121. Rendesten. Side 278 i Bornholms Stednavne.

122. Rendesten. Side 372 i Bornholms Stednavne.

123. Rendestenshus. Side 355 i Bornholms Stednavne.

124. Rendestensklippe. Tryk her og læs mere. Side 398 og 412 i Bornholms Stednavne.

125. Risesten. Tryk her og læs mere. Side 192 i Bornholms Stednavne.

126. Robbesten. Tryk her og læs mere. Side 26 i Bornholms Stednavne.

127. Rokkesten, Paradisbakkerne. Tryk her og læs mere. Side 412 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

128. Rokkestenene, Almindingen. Tryk her og læs mere. Side 166 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

129. Rokkesten, Rutsker Højlyng. Tryk her og læs mere. GEUS tryk her

130. Rundstensvig. Side 522 i Bornholms Stednavne.

131. Rysestenene. Tryk her og læs mere. Side 477 i Bornholms Stednavne.

132. Røgersten. Tryk her og læs mere. Side 27 i Bornholms Stednavne.

133. Rømersten. Tryk her og læs mere. Side 167 i Bornholms Stednavne.

134. Rønnesten. Tryk her og læs mere. Side 27 i Bornholms Stednavne.

135. Rønnesten. Side 192 i Bornholms Stednavne.

136. Skiderøvsten. Tryk her og læs mere. Side 413 i Bornholms Stednavne.

137. Skulken. Tryk her og læs mere. Side 413 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

138. Slingesten. Tryk her og læs mere. Side 414 i Bornholms Stednavne.

139. Slingesten. Tryk her og læs mere. Side 97 i Bornholms Stednavne.

140. Slingesten. Tryk her og læs mere. Side 97 i Bornholms Stednavne.

141. Slotssten, Svenskesten. Tryk her og læs mere. Side 38 i Bornholms Stednavne.

142. Snarkesten. Side 523 i Bornholms Stednavne.

143. Stenrøret. Tryk her og læs mere. Side 278 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

144. Stenrørnet. Tryk her og læs mere. Side 280 i Bornholms Stednavne.

145. Storerams. Tryk her og læs mere. Side 72 i Bornholms Stednavne.

146. Storesten. Tryk her og læs mere. Side 479 i Bornholms Stednavne.

147. Storstenssletterumpe. Tryk her og læs mere. Side 375 i Bornholms Stednavne.

148. Studene. Tryk her og læs mere. Side 74 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

149. Sukkertoppen. Tryk her og læs mere. Side 416 i Bornholms Stednavne.

150. Svendssten. Tryk her og læs mere. Side 29 i Bornholms Stednavne.

151. Svenskesten, Slotssten. Tryk her og læs mere. Side 29 og 38 i Bornholms Stednavne.

152. Svenskesten. Tryk her og læs mere. Side 459 i Bornholms Stednavne.

153. Sælsten. Tryk her og læs mere. Side 194 i Bornholms Stednavne.

154. Sælhundesten. Tryk her og læs mere. Side 479 i Bornholms Stednavne.

155. Sømsten. Tryk her og læs mere. Side 304 i Bornholms Stednavne.

156. Tiendestenseng. Side 39 i Bornholms Stednavne.

157. Tingsten. Tryk her og læs mere. Side 417 i Bornholms Stednavne.

158. Tordensten. Tryk her og læs mere. Side 526 i Bornholms Stednavne.

159. Trappestensager. Side 333 i Bornholms Stednavne.

160. Trinsten. Tryk her og læs mere. Side 333 i Bornholms Stednavne.

161. Troldsten/Elverhøj i Troldskoven. Tryk her og læs mere. Side 305 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

162. Troldsten i Ypnested. Tryk her og læs mere. Side 375 i Bornholms Stednavne.

163. Trold(e)sten. Tryk her og læs mere. Side 171 i Bornholms Stednavne.

164. Trold(e)sten. Tryk her og læs mere. Side 511 i Bornholms Stednavne.

165. Troldesten i Bodilsker. Tryk her og læs mere. Side 439 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

166. Trommeresten. Tryk her og læs mere. Side 418 i Bornholms Stednavne.

167. Tyrsten. Tryk her og læs mere. Side 480 i Bornholms Stednavne.

168. Tyrsten. Side 194 i Bornholms Stednavne.

169. Tyresten. Side 194 i Bornholms Stednavne.

170. Tyresten. Side 512 i Bornholms Stednavne.

171. Uglesten. Tryk her og læs mere. Side 376 i Bornholms Stednavne.

172. Vagtsten. Tryk her og læs mere. Side 30 i Bornholms Stednavne.

173. Æggehønen. Tryk her og læs mere. Side 55 i Bornholms Stednavne. GEUS tryk her.

174. Æggehønen. Tryk her og læs mere. Side 334 i Bornholms Stednavne.

175. Ørnesten. Tryk her og læs mere. Side 30 i Bornholms Stednavne.

 

176. Rosmannegårdsten. GEUS tryk her.

177. Svenskestenen. Tryk her og læs mere.

178. Døvrestenen. Tryk her og læs mere.

 

Kyllingehønen og Hanen på den iseroderede Klintebakken