Vis menu Søg

293 Arnagerkællingernes frokoststen

Arnagerkællingernes frokoststen

En særdeles flad og glatslebet del af grundfjeldet stikker frem i kanten af Springbakkevej. Den synes at være tilpasset ved en bortsprængning af et stykke op til vejen.
 
 
Arnagerkællingernes Frokoststen rettet lidt af for at kunne passe ind til Springbakkevej
Da koner fra Arnager "i gamle dage" var draget op i Lyngen for at plukke bær og sanke brænde, havde de her godt 10 kilometer hjemmefra behov for at foretage et rast! Deraf det folkelige navn.
  
 
Hedelyng i Almindingen
I seneste nummer af Bornholms historiske Samfunds Bornholmske Samlinger: Svensk indvandring til Bornholm er der i afsnittet Naturen i Højlyngen, som svenskerne opdyrkede en beskrivelse af naturen generelt og lyngrivning samt tørveskæring specielt:
Lyngrivere og tørveskærere kunne opholde sig i Højlyngen hele sommeren. De havde ret til at rive lyng og skære tørv fra 1. maj til Larsedag, den 10. august. Lyngen kostede 33 øre pr. læs, og hver lodsejer havde ret til 3 læs tørv og 2 læs lyng.
Blåbær - Byjlenbær, som arnagerkællingerne kom til Højlyngen for at plukke
Almindelig Ulvefod
Svensk Indvandring til Bornholm