Vis menu Søg

Litteratur om Bornholms natur

- benyttet i forbindelse med udarbejdelsen af

"På 367 ture i Bornholms Natur"

Andersen Nexø, M. 1906: Pelle Erobreren, Barndom

Beyer, F. og L. Pedersen 1983: Kulturhistoriske interesseområder

Bogen om Bornholm 1957

Bornholmernes Land 1 og 2 1944

Bornholmske Naturbilleder 1982

Bornholmske Samlinger, Række I:1-40, Række II:1-20, Række III:1-20, Række IV:1-10, 1906-2016

Bornholms Stednavne 1950

Butzbach, J. 1996: Bornholm gennem 1700 millioner år.

Butzbach, J. 2007: Geologi på Bornholm – og i det ny gymnasium

Bøggild, H 1987: Bornholm

Christiansøs Natur 1981

Danmarks Natur bd. 1 1967: Landskabernes opståen

Edlev, L. 1983: Ture på Nordbornholm

Ellehøj, P 1987: Hårdt som Sten – Moseløkken arbejdende stenbrudsmuseum

Fjælstaunijn 1-25,1977-2002

Foreningen Bornholm, 2006: 100 år med Foreningen Bornholm 1906-2006

Fortidsminder på Bornholm 1991 og 2006

Garboe, A. 1931: Bornholmer-geologen Magnus Jespersen

Génsbøl, B. (Red) 1973: Bornholms Fugle

Gravesen, P. 1996: Geologisk set - Bornholm

Hansen, F. 1979: Bornholmske Skove

Hansen, F. 1987: Bornholms Strandenge

Hansen, F. 1988: På tur i Bornholms Natur

Hansen, F. 1999: Bornholmske botanikere, herbarier og Flora Danica

Hansen, F. 2001: NaturBornholm guide

Hansen, F. 2003: Blomster i Bornholms natur

Hansen, F. 2011: På 367 ture i Bornholms Natur

Hansen, M. (Red) 1977: Geologi på Bornholm

Jespersen, H.: Sprækkedalene

Jul på Bornholm, Bd. 1-84, 1933-2016

Kaul, F, M Stoltze, F O Nielsen og G Milstreu 2005: Helleristninger.

Kibsgård, K.H. og P. Nørgaard 1987: Bornholm - Den grønne rejsefører

Kjøller, F. 1972: De ukendte stier 1 og 2.

Kjøller, F. 1984: På Bornholm

Klint-Jensen, O. 1957: Bornholm i Folkevandringstiden.

Knudsen, A V (Red) 2007: Under Overfladen – De bornholmske råstofindustriers historie

Koefoed, K.E.S. 1931: Hammershus Birks Historie.

Kofoed, A E 1984: Christiansøs Historie

Larsen, A. 1956: Bornholms Flora

Larsen, A. 1959: Læså

Lind, E. 2010: Kom med i Paradiset. Guide til Paradisbakkerne.

Milthers, V. 1930: Bornholms Geologi

Natur på Bornholm 1-15, 2003-2017

Naturen i Danmark 2006-2010: Bd. 2: Geologien

Nielsen, F O og F. Hansen 1992: Sten- og Jorddiger på Bornholm

Nielsen, F O 1996: Forhistoriske Interesser

Nielsen, F O 1998: Middelalderens Bornholm

Nielsen, V 2000: Oldtidsagre i Danmark - Bornholm

Olsen, E.G. 1950: Bornholms Historie. Landbruget og dets Biografier

Pedersen, L.: Bornholm i Oldtiden

Ravn, R P 1671: Borringholms Krønike

Ravnsted-Larsen, L: Sydlandet

Ravnsted-Larsen, L: Hammeren

Kommuneplan for Bornholm 2013

Skaarup, H E og L Pedersen: Bornholm i historisk tid

Skaarup, J C 2016: De bornholmske Kystskanser

Thurah, L de 1756: Bornholm

Thaarup, F 1839: Bornholms Amt og Christiansø

Trap, J P 1955: Danmark, Bornholms amt

Urne, J.C.: Ager-Dyrkningens Behandling paa Bornholm. Ved Aage Rohmann 1964

Varv 1988-1989: Bornholms Geologi, I. II, III, IV.

Zahrtmann, M.K. 1934-1935: Borringholmerens Historiebog

Bornholmsk litteratur
Bogen På 367 ture i Bornholms Natur fra 2011
Bogen På tur i Bornholms Natur fra 1988
Bogen Læså - Bornholm fra Tidernes Morgen fra 1965