Vis menu Søg

Velkommen

Luk op for Bornholms Natur

Tryk på kortet og lad dig invitere ud til 367 ture i øens 25 naturhistoriske temaer:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

- eller tryk  her  og find det naturhistoriske tema, der har din interesse til ture ud i den bornholmske natur. 

 

På tur i Bornholms Natur

I september 1988 udgav Bornholms amt og Samvirkende bornholmske turistforeninger en kombineret cykel- og vandretursguide - På tur i Bornholms natur, og den tyske oversættelse Bornholm - Radwandern und Wandern durch Natur und Kultur.

Guiden er benyttet af mange fastboende samt gæster på Bornholm, og den er på begge sprog trykt i 3 oplag med flere end 20.000 eksemplarer. Populært siges den at have været de bornholmske naturvejlederes "bibel", når de skulle lære nyt.

Destination Bornholm, som senest stod som indehaver af rettighederne til guiden, besluttede sig for ikke at genoptrykke den og overdrog rettighederne til forfatter og det til trods for, at man var kommet i den situation, at guiden i flere år kun kunne købes antikvarisk eller lånes på landets biblioteker.  

 

På 367 ture i Bornholms Natur

For at imødekomme øens gæster og turister med hensyn til nye oplevelser i den bornholmske natur, påbegyndte NaturBornholm i 2004  at lægge 367 "Dagens ture" ind på sin dengang reviderede hjemmeside.

Disse turbeskrivelser blev stillet til rådighed for NaturBornholms internetgæster, og målet var, at arbejdet med turbeskrivelserne skulle fortsætte således, at teksten sammen med en del nye og aktuelle billeder skulle udgives i bogform som en afløser for På tur i Bornholms natur.
 
Dette skete den 15. juli 2011, og bogen: På 367 ture i Bornholms Natur, har herefter kunnet erhverves i boghandler samt kiosker og NaturBornholm, eller lånes på landets biblioteker. I 2013 kom den i en tysk udgave: Bornholms Natur - 367 Erlebnistouren.
 
Efterfølgende er turbeskrivelserne taget ud af NaturBornholms hjemmeside og lagt over i dette website: www.367ture.dk , der løbende vil blive opdateret og udvidet med nye informationer om hver enkelt tur.
 
Ansvaret for tekst og billeder er alene forfatters, tryk her, men råd og kommentarer til det skrevne samt forslag til nye informationer på sitet kan mailes til webmaster på adressen: loevfroe@gmail.com
 
Som skrevet i omtalen til bogen: 

På 367 ture i Bornholms Natur er en cykel og vandretursguide, der fører den interesserede  til oplevelser på 367 forskellige besøgssteder i den bornholmske natur. 

Gennem 20 naturhistoriske temaer med tilhørende kulturhistoriske  emner ledes den besøgende gennem øens helt specielle geologi, flora  og fauna  samt til steder, der beskriver det 15.000 år lange naturhistoriske og kulturhistoriske forløb siden seneste istid. 

Med bogen i hånden lægges der op til nye oplevelser i øens mangfoldige natur hver dag året rundt. 

 

Bornholms natur i Kommuneplanen

Kommuneplanen, tryk her og læs mere, indeholder kommunalbestyrelsens overordnede politiske mål for udviklingen på Bornholm samt retningslinier og rammer for hvorledes disse mål opnås ved regionskommunens administration, drift  og detailplanlægning. 

Hvad angår Bornholms natur har kommunen nogle målsætninger, der kan læses ved at trykke her

En redegørelse for øens landskab og natur i øvrigt kan læses ved at trykke her

 

Kommuneplan 2020.

I november 2020 har Kommunen udsendt et forslag til Kommuneplan 2020. Tryk her og læs mere.

 

Fredninger på Bornholm

349 fredede områder, godt 6% af Bornholms areal, er fredet. Tryk her og find kortet over Bornholm, hvor du kan trykke dig ind på et areal og læse om årsagen til fredningen. 

Melet kodriver i Bølshavnengen - en af landets få lokaliteter med denne sjældenhed

Den danske Rødliste

Den danske Rødliste 2019 er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter, og den rummer bl.a. information om, hvor truede alle disse arter er, også mange bornholmske! Tryk her

 

Melet kodrivers præsentation i Den danske Rødliste - en truet art i Danmark!

Dinosaurer i Bornholms natur

Kort efter åbningen af NaturBornholm i 2000 blev der afholdt et kursus under ledelse af Palæontologen Niels Bonde med titlen: "Jagten på den bornholmske dinosaurus".
 
Og rent faktisk lykkedes det en af deltagerne på kurset, Eliza Jarl Estrup, at grave en dinosaurustand frem af nogle gruslag i Carl Nielsens grusgrav i Robbedale.
 
Historien er fortalt i Per Christiansens bog: Rovdinosauren fra Bornholm - Historien om tanden fra 2003.
 
Tanden havde tilhørt en rovdinosaurus, der fik det videnskabelige navn Dromaeosauroides bornholmiensis
 
Der blev konstrueret en tænkt kopi af dyret, og den kan i dag opleves i kridttidslagunen på NaturBornholm. 
 
I 2004 var årets helt store sensation Jespers Milàns opdagelse af nogle 170 millioner år gamle fodspor efter dinosaurer i nogle sandstenslag ved Pyritsøen i Hasle Klinkerskov.
 
Pyritsøen i dag med en smal landbræmme, kaldet "lertippan", ud til havet

Det kunne være feriens første mål for en tur i Bornholms natur at søge efter dinosaurer-fodspor. 

God jagt! 

Tryk blot her: Pyritsøen - dinosaurernes tumleplads.      

Bemærk:

Der er IKKE udarbejdet vandreturskort for hvert enkelt besøgssted.

Men, ved at trykke sig ind på Regionskommunens kortværk over netop "Vandrestier" under "Fritid og Leg" vil man kunne finde markerede ruter for størsteparten af sitets besøgssteder. Tryk her og vælg.

Trykker man sig videre under "Baggrundskort" finder man bl.a. stierne markeret på et "Målebordsblad 1:25.000". Ved at scrolle i kortet får man den ønskede størrelse på "sit eget vandreturskort" til turen. Tryk her og se kortet i fuld størrelse.

Endelig har Staten i sit "Ud i naturen"-kort, tryk her, samlet alle vandrestier - også den senest etablerede Højlyngsstien. 

 

Endnu en praktisk bemærkning:

Bornholm er i vide kredse kendt for at være landsdelen med de mange skovflåter, RÅGAFNAT, som de hedder på bornholmsk.

Tryk her og læs mere om dette spændende naturfænomén.

 

De bornholmske vejkanter til debat:

Fra tid til anden skrives der om øens vejkanter.

Det er især den aftagende blomsterrigdom og tiltagende vækst af græsser, der bekymrer folk.

Selv har jeg gjort det i Natur på Bornholm 2003. Tryk her og læs mere.

 

Bøgerne På 367 ture i Bornholms Natur på dansk og tysk
Cykelsti på tidligere jernbanespor ved Nylars Kirke
På tur i Bornholms Natur fra 1988 - godt brugt!
Cykelturister hviler ud i Kløvebakker
Bornholm - Radwandern...
Dromaeosauroides tand, fundet i Robbedale september 2000, første fund af en del af en dinosaurus på Bornholm. Foto: Steen Lennart Jacobsen
Eliza Jarl Estrup fandt landets første dinosaurus tand i Carl Nielsens grusgrav i Robbedale i september 2000. Foto Geert Brovad i Christiansen: Rovdinosauren fra Bornholm
Dromaeosauroides-rekonstruktion i NaturBornholms kridttidslagune
Jesper Milàn i 2004 ved et aftryk af en dinosaurfod på stranden ud for Pyritsøen
Det andet fodspor, fundet ved Pyritsøen
Fodsporene opholder sig nu på NaturBornholm, og de har dannet grundlaget for rekonstruktioner af datidens bornholmske dinosaurer fra Pyritsøen
Vandrestier på Regionskommunens kortværk
Lysåbne skove med græs er foretrukne levesteder for skovflåt
Skovflåt i græs