Vis menu Søg

Webmaster

Finn Hansen er for det videnspædagogiske aktivitetscenter NaturBornholm den ansvarlige webmaster på denne hjemmeside, der uddyber teksterne i bogen "På 367 ture i Bornholms Natur".

 

Finn Hansen. Foto: Joachim Lindwall august 2023

Man kan skrive til webmaster på mailadressen: loevfroe@gmail.com

 
 
Prinsgemalen, Hans kongelige Højhed Prins Henrik, der var protektor for NaturBornholm, åbnede websitet ved 10 års jubilæumsfesten den 16. maj 2010. 
 
Se dette øjeblik ved at trykke her.
  
Melet Kodriver på strandeng ved Saltune. De bornholmske strandenge udmærker sig ved at huse planter, der ikke findes andre steder i Danmark

 

Finn Hansen "kom tilbage" til Bornholm i 1986 med ansættelse som Biolog i Bornholms Amt, hvor den første større arbejdsopgave var at kortlægge øens strandenge.

 

Webmaster har bekymret sig for tilbagegangen af løvfrøer frem til 1990

Webmaster har i perioden 1986-2000 arbejdet med at genskabe gode levemuligheder for en af øens attraktioner, Løvfrøen. Tryk her og læs mere. 
 
Webmaster har medvirket til redningen af løvfrøerne på Bornholm og har registreret fremgangen i bestanden hvert forår frem til 2010
Og så har webmaster arbejdet en del med sortspætter samt Bornholms natur i almindelighed. 
Sortspætten kom til Bornholm i begyndelsen af 1960'erne i nogle få eksemplarer, som grundlagde en ødækkende bestand, men uddøde  igen i slutningen af århundredet på grund af en sandsynlig såkaldt "genetisk depletion". 
 
Det bornholmske landskabs tab af levesteder for planter og dyr har bekymret webmaster, og der er i Natur på Bornholm bragt to artikler om dette emne:
I 2007: "Der skulle være så dejligt ude på landet, men...", tryk her, og i 2011: "Biologisk mangfoldighed - og de bornholmske orkidéer", tryk her og læs mere.
 
Se Finns bibliografi i øvrigt ved at trykke her.
 
 
I 1993 modtog webmaster naturbladet "Bornholms Natur - Fjælstaunijn"s Åbopris.
 
Tryk her og læs Per Ketils motivering for denne hæder.
 
 
Åboprisen fik daværende redaktør af Jul på Bornholm, Hansaage Bøggild, webmaster til at gøre sig nogle tanker omkring sin baggrund for sit engagement i den bornholmske natur. Disse tanker er bragt i Jul på Bornholm 1994. Rent faktisk er det en af de få artikler i dette tidsskrift, som kigger tilbage på en nulevende persons liv og levned! Tryk her og læs mere.
 
 
I 2015 modtog webmaster Bornholms Historiske Samfunds "Bornholmerprisen".
 
Tryk her og læs Ann Vibeke Knudsens motivering for denne hæder.
 

Danmarks vildeste kommune

I 2020 deltog Bornholms Regionskommune sammen med landets øvrige kommuner i konkurrencen om at blive "Danmarks vildeste kommune". Tryk her og læs mere.
I den forbindelse blev webmaster indstillet til en lokal ildsjælepris, som skulle gå til en person, hvis indsats kommunen ønskede at fremhæve:
Finn Hansen, webmaster på hjemmesiden 367ture.dk og forfatter til bogen ’På 367 ture i Bornholms Natur’.
Finn Hansen er i en liga for sig som mangeårig forkæmper for naturen på Bornholm og formidler af viden. Der findes næppe nogen med større samlet viden om øens natur- og kulturværdier samt landskaber.
Hans bog ’På 367 ture i Bornholms Natur’ bruges af mange, herunder kommunen og Naturstyrelsen, som opslagsværk når vi søger informationer om Bornholms natur og landskaber.
Bornholm i et vildere Danmark
Prinsgemalen giver webmaster et godt ord med på vejen ved introduktionen den 16. maj 2010
På 367 ture i Bornholms Natur, 2011, 2012, 2020
Webmaster kigger efter fugle ved stranden i Sose. Foto: Carsten Buch
Webmaster fremviser de forskellige byggesten i Aa Kirke
Webmaster på Dueodde med lærerstuderende
Sortspætter - unger ringmærkes. Flere end 1200 sortspætter blev ringmærket mellem 1972 og 1995
Webmaster modtog Bornholmerprisen i 2015
Webmaster har arbejdet en stor del af sin tid med at "redde" løvfrøen fra helt at forsvinde fra den bornholmske natur
Finn Hansen. Webmaster for www.367ture.dk