Vis menu Søg

Webmaster

Finn Hansen er for det videnspædagogiske aktivitetscenter NaturBornholm den ansvarlige webmaster på denne hjemmeside, der uddyber teksterne i bogen "På 367 ture i Bornholms Natur".

Finn Hansen, Webmaster på www.367ture.dk

Man kan skrive til webmaster på mailadressen: loevfroe@gmail.com

 
 
Prinsgemalen, Hans kongelige Højhed Prins Henrik, der var protektor for NaturBornholm, åbnede websitet ved 10 års jubilæumsfesten den 16. maj 2010. 
 
Se dette øjeblik ved at trykke her.
  

Finn Hansen "kom tilbage" til Bornholm i 1986 med ansættelse som Biolog i Bornholms Amt, hvor den første større arbejdsopgave var at kortlægge øens strandenge.

Webmaster har bekymret sig for tilbagegangen af løvfrøer frem til 1990
Webmaster har i perioden 1986-2000 arbejdet med at genskabe gode levemuligheder for en af øens attraktioner, Løvfrøen. Tryk her og læs mere.
 
 
Webmaster har medvirket til redningen af løvfrøerne på Bornholm og har registreret fremgangen i bestanden hvert forår frem til 2010
Og så har webmaster arbejdet en del med sortspætter samt Bornholms natur i almindelighed. 
Sortspætten kom til Bornholm i begyndelsen af 1960'erne i nogle få eksemplarer, som grundlagde en ødækkende bestand, men uddøde  igen i slutningen af århundredet på grund af en sandsynlig såkaldt "genetisk depletion". 
 
Det bornholmske landskabs tab af levesteder for planter og dyr har bekymret webmaster, og der er i Natur på Bornholm bragt to artikler om dette emne:
I 2007: "Der skulle være så dejligt ude på landet, men...", tryk her, og i 2011: "Biologisk mangfoldighed - og de bornholmske orkidéer", tryk her og læs mere.
 
Se Finns bibliografi i øvrigt ved at trykke her.
 
 
I 1993 modtog webmaster naturbladet "Bornholms Natur - Fjælstaunijn"s Åbopris.
 
Tryk her og læs Per Ketils motivering for denne hæder.
 
 
Åboprisen fik daværende redaktør af Jul på Bornholm, Hansaage Bøggild, webmaster til at gøre sig nogle tanker omkring sin baggrund for sit engagement i den bornholmske natur. Disse tanker er bragt i Jul på Bornholm 1994. Rent faktisk er det en af de få artikler i dette tidsskrift, som kigger tilbage på en nulevende persons liv og levned! Tryk her og læs mere.
 
 
I 2015 modtog webmaster Bornholms Historiske Samfunds "Bornholmerprisen".
 
Tryk her og læs Ann Vibeke Knudsens motivering for denne hæder.
 
Ved at trykke her kan man se, hvilke personer og institutioner, der har modtaget "Bornholmerprisen".
 
Besøg på www.367ture.dk lige nu, tryk her
Webmaster har arbejdet en stor del af sin tid med at "redde" løvfrøen fra helt at forsvinde fra den bornholmske natur
Webmaster kigger efter fugle ved stranden i Sose. Foto: Carsten Buch
Webmaster fremviser de forskellige byggesten i Aa Kirke
Prinsgemalen giver webmaster et godt ord med på vejen ved introduktionen den 16. maj 2010
Webmaster på Dueodde med lærerstuderende
Sortspætter - unger ringmærkes. Flere end 1200 sortspætter blev ringmærket mellem 1972 og 1995
Webmaster modtog Bornholmerprisen i 2015