Vis menu Søg

Aaboprisen

Åbo-prisen 1993

 

Motivering til Finn K. Hansen, Nylars, ved tildelingen af naturbladet ”Bornholms Natur”s Naturpris, "Åboprisen", 1993.

 

 

Finn K. Hansen er bornholmeren med den store, brede og grundige viden om sin ø’s mangesidige og unikke natur.

I sine første naturinteresseår fik fuglene en dominerende plads i naturinteressen, og da sikkerhed og indsigt var opnået deltog han i Lokalafdelingen under Dansk Ornitologisk Forening i en række aktiviteter, med ture, møder, Foreningsarbejde her og ovre, og lavede bl.a. op til midten af 70’erne et lille duplikeret blad om fuglelivet på øen, det første tiltag til et lokalblad.

Senere deltog Finn på en central plads i udarbejdelsen af bogen ”Bornholms Fugle”, under redaktion af Benny Génsbøl. En prisbelønnet bog, med stort lokalkendskab og fagligt indhold, en bog fugleinteresserede stadig bruger for at forstå Bornholms fugles verden.

Med sit biologistudium og dets færdiggørelse, fik Finn styr på mange sider af naturens elementer, og stor viden om planter, padder, krybdyr og meget mere, som skabte stor indsigt i naturens sammenhænge på Bornholm.

I mange år har Finn med stor vedholdenhed og interesse ledet ”Sortspættegruppen”, der siden midten af tresserne, har fulgt hver enkelt sortspættes liv, færden og forbindelser, ja ind til det mest intime sortspætteprivatliv. Vel næppe nogen fugleart på Bornholm er så velundersøgt; og arbejdet fortsætter den dag i dag med de samme trofaste medhjælpere på projektet. Den indsamlede viden er om formet til en række artikler i mange tidsskrifter, også i ”Fjælstaunijn”, som Bornholms Natur hed i gamle dage. Ja, helt til Japan er Finn’s viden om sortspætterne nået, og endog på japansk. Sideløbende har Finn på en række møder og symposier fortalt om sortspættelivet på Bornholm, for at man landsdækkende kunne følge den samlede indvandring og dens forhold i hele Danmark.

Sortspættearbejdet har også ført til både hede og konstruktive og seje møder og forhandlinger og forståelsesbearbejdelse af skovens folk, ikke mindst når redetræer var truet af skovdrift og økonomiske interesser. Komisk og tankevækkende har det imidlertid været at se ”Sortspættegruppen” bevæge sig rundt på øen i alle døgnets timer, medbringende store stiger, ringmærkningsudstyr, fangstnet og balancerer i farfulde højder… og søreme så duftende disse folk efter arbejdet, herligt af sortspætte…

Med sortspætterne indvandrede også hulduer perleugler, egern, hvepse, humler, flagermus og ikke mindst alliker, og så var det i gang med også aflastningskasser til allikerne, for de stjal sortspættehullerne. Men alt dette gav ny viden, nye artikler, nyt at fortælle om.

Finn er også en glimrende fotograf, og fra hans bøger og artikler, huskes fotos som bl.a. perleugleunge, løvfrøer, ørnerede, kodrivere, sandstranden i herligt lys ved Arnager, orkideer og meget mere, fotos der også finder vej til turistverdenens fremstød for naturen og Bornholm.

I de senere år har Finn været ansat i Bornholms Amt. I det job er der rigeligt at tage fat på, både når det gælder sagsbehandling, undersøgelser, lovlæsning, arbejdstilrettelæggelse og holdningsbearbejdelse for grundig og bedre og mindre vanefyldt indsigt i Bornholms Natur, for embedsmænd, kontakter, publikum og ikke mindst politikere. Det er et krævende arbejde, men Finn har bornholmerens stædige, vedholdende og sympatiske væsen, så arbejdet kan gennemføres.

Og arbejdet er mangesidigt, her blot nævnt nogle vandhulsregistreringer og genopretning af vandhuller med amtets dygtige skovfoged, grøftekantsregistreringer, publikumshenvendelser, rapporter som den omfattende og vigtige rapport om ”Bornholms Strandenge”, over 400 stk. .. og vi som troede, at vi næsten ikke havde den slags på øen, digesvalebrochurer, turleder for gæstende eksperter naturforeningshenvendelser med forslag og kritik, guidebog om øens ny anlagte og fine cykel- og gangsti-net… ind over øen på tværs…, og i fritiden flere sortspætteundersøgelser, rejser, en smuk gennemgang af Bornholms Natur i ”Almanakken 1992”, artikler, radio tv-optræden, turledelse for foreninger og foredrag og bestyrelsesposter i naturforeningerne.

Finn, din flid, lune, bornholmske stædighed, vedholdenhed og energi giver du Bornholms Natur og dermed beskytter du den og giver alle os andre gode oplevelser, når vi læser om den og er i den. Det håber vi at kunne nyde godt af i mange år endnu.

Tillykke med ”ÅBO-PRISEN – årets ”NATURPRIS” 1993

 

Per Ketil i ”Bornholms Natur”, tidsskriftet ”Fjælstaunijn” 1,1994:18-19