Vis menu Søg

297 Stormfaldet

Stormfaldet

Videnskabeligt iagttagelsesområde

17. oktober 1967 rasede en kraftig storm hen over Bornholm, og næsten 90.000 kubikmeter træ væltede ved roden eller blev knækket over.
 
En stor del af træet var Bøg, fordi stormen havde let ved at få fat i træerne, da de endnu ikke havde tabt bladene.
 
Stormens ødelæggelser blev udførligt omtalt i øens dagblade dagen derpå. Tryk her og se Bornholms Tidendes forside. Og her for at genopleve situationen ved Rytterknægtsvejen.
 
DMI havde 28. oktober 2013 en omtale af stormen, læs mere ved at trykke her
 
Løvspring i Stormfalds-området 2018
Efter stormen skulle træet skæres op, men som et forsøg udlagde Statsskoven et areal ved Rytterknægtsvejen i Segen, hvor man skulle foretage videnskabelige iagttagelser på de væltede træstammer.
Guule Stene midt i Stormfaldet
På et ca. 3 ha. stort areal omkring Rømers "Gule Steene" syd for Askedalsbakken og nord for Skrubbemyr lod man 190 væltede bøgetræer blive liggende. De var plantet i 1878, og var altså ca. 90 år gamle! 
Gule Steene på A C Rømers kort fra 1825-26

Forsøget blev foretaget af videnskabsfolk fra Landbohøjskolen under ledelse af Dr. Søren Ødum

Når "grentræerne" bliver for store, kæntrer de på grund af manglende rodfæste
Desværre døde Ødum i en tidlig alder, men det indsamlede materiale er overdraget til Flemming Rune, der påtænker en offentliggørelse af resultaterne i nær fremtid. Han har allerede fremstillet en lille film om stedet. Tryk her for at se og høre mere. 
Levende bøgetræer i lag efter 50 år

I 2015 døbtes området til "Orkanskoven" af Michael Stoltze, og Naturstyrelsen har allerede taget navnet til sig og brugt det på nyere kort over Almindingen.

De væltede bøgetræer kæmper en kamp mellem liv og død, der igen skaber liv!
Der er nu gået mere end 50 år siden stormen, og det er fortsat muligt at iagttage, hvorledes de væltede træer skyder sidegrene som nye stammer til vejrs, og der er et stort opbud af forskellige svampe i området.
Stormfaldsområdet oktober 2017, hvor mange stammer fortsat lever med intakt rodkage
I det første nummer af tidsskriftet "Skoven" i 2018 har Michael Stoltze og Flemming Rune skrevet om de første 50 år i stormfaldsområdet, Skoven 2018:20-25.
Tøndersvamp smider sine sporer
Nye bøgetræer med rodforbindelse
De stormfældede bøgetræer springer ud i 2018
Oprydning efter stormfældede bøgetræer over Segenvej. Billedet tilhører Bornholms Museum
Forsiden af Bornholms Tidende, dagen derpå, 18. oktober 1967
Segenvej gjort farbar. Billedet tilhører Bornholms Museum
Bøgetræerne lagde sig ned side om side. Billedet tilhører Bornholms Museum
Søren Ødum - fotograferet i 1984. Billedet tilhører Bornholms Museum
Videnskabelige iagttagelsesområde i 1976 - ni år efter stormen
Bøgetræer skyder sidegrene ud fra hovedstammen, og der dannes nyt rodvæv ned i den underliggende rodkage
Gule Steene på A C Rømers kort 1825-26
Bøgetræ på klippegrund med rødderne dybt forankret i den bornholmske undergrund overlevede stormen i 1967
Iagttagelsesområdet med betegnelsen AAN - "Anden ANvendelse" på seneste skovkort
Flemming Rune fortæller om skovens historie ved 50 års jubilæumsarrangementet 171017
Bøgen springer ud i den sydlige og tørrere del af "Stormfaldet"
Afdelingssten ved at være omvokset af en bøg fra 1878
Svampe og mos trives i stormfaldsområdet - her Randbæltet Hjelmhat i et såkaldt "kanotræ"
Gren med roddannelse udvikler sig til en højstammet bøg
Efter roddannelse fremkommer nyt liv i toppen af et væltet bøgetræ
"Svævende" bøg
Vinterbillede af stormfaldsområdet med de stormfældede stammer liggende Vest - Øst