Vis menu Søg

21 Almindingen - Vestre Indlæg

Vestre Indlæg

I middelalderen lå "Højlyngen" eller "Storlyngen" hen som fælles græsgang for den bornholmske befolknings husdyr.

Vejene "op til Storlyngen" var vanskeligt passable og er indgående beskrevet i J F S Panums bog "Beskrivelse over Bornholm - Bornholms Vejviser" fra 1830. Tryk her og læs mere.

Ved en såkaldt kongelig resolution i 1832 blev denne ordning ophævet, og ved en ny lov af 25. maj 1842 blev Storlyngen delt mellem staten og de bornholmske sognekommuner
 
Ved denne lov overgik ca. 1800 ha. højlyngsjord til skovplantning øst og vest for den gamle Alminding, som Rømer havde fået indhegnet med et ca. 10 km. langt stengærde i 1809.
 
Størsteparten af arealet blev til det såkaldte Østre Indlæg, men også vest for Rytterknægten blev der rejst skov i det Vestre Indlæg.
 
Og der blev bygget tre skovløberhuse: Springbakkehus, Gulbakkehus og Skydevoldshus.
Den første store opgave, Staten stod overfor i denne nye skov, var bygningen af et nyt 20 km. langt stengærde.
 
Tryk her og luk op for et kort med Naturstyrelsens forslag til vandreture i Almindingen.
Store Granekule

Ved Rytterknægtsvej umiddelbart nord for Rytterknægtshus bemærker man en samling parallelle volde og grøfter mellem vejen og stengærdet. Hvad disse volde har fungeret som, kan læses ved at trykke her.

Almindingsgærdet i Segen
Arboretet
Kæmpe-Star
Volde langs Rytterknægtsvej