Vis menu Søg

294 Røsegravfeltet

Røsegravplads

- Oregon Pine - Douglas Gran

Midt inde i nutidens Almindingen godt hengemt under Douglas Graner, men indtil midt i 1800-tallet ude på det åbne Højlyngen finder man en røsegravplads.
 
Større røse blandt mange mindre
Røser og oldtidsagre blev i slutningen af 1800-tallet i stort omfang ødelagt i forbindelse med opdyrkningen af Højlyngen. Men endnu i dag vil man i mange skovbevoksninger som her kunne finde spor efter ældre beboelsespladser.
 
Omkring to større stenhøje har man registreret omkring 60 små røser, og man mener, at det er grave fra slutningen af bronzealderen og begyndelsen af ældre jernalder for ca. 700 - 200 f. Kr.
 
Omkring gravpladsen er der spor af dyrkningsterrasser, der tyder på, at hele højden har været ryddet og opdyrket.
 
Douglas Gran med kogler
Douglas Gran, Pseudopsuga, er et relativt nyt træ i Danmark. Det vokser naturligt i den vestllige del af Nordamerika, og det kom til landet i anden halvdel af 1800-tallet. Læs mere om træets historie ved at trykke her.
 
I Almindingen finder man flere steder bevoksninger med ganske store individer, og det har under navnet Oregon Pine i stigende grad fundet anvendelse som bl.a. eksklusive gulvplanker - uden knaster
Douglas Gran midt i en røse
Røse - skematisk
Røsegravfeltet
Et mindesmærke med 46 røser samlet syd for Store Granekule
Douglas Grans kogler
Rød kerne i Douglas Gran