Vis menu Søg

29 Hasle Sydstrand

Hasle Sydstrand

Hajer - Havmus - Svaneøgler

Dinosaurer

Verdens ældste pattedyr

 
Over ca. 1 km langs kysten syd for Hasle havn strækker der sig en lav, ca. 2 meter høj kystklint med aflejringer fra Nedre Jura.
 
Se geologisk tidstavle ved at trykke her.
 
I bogen Geologisk Set Bornholm er lokalitetens kvaliteter beskrevet på følgende vis:
Hasle Formationen, der er 80-100 meter tyk og fra Nedre Jura, består på denne lokalitet af grovkornede siltsten og finkornede sandsten i rustrøde og gulbrune farver.
Sandkornene er fast sammenkittet af jernholdige materialer, og sandstenen er hårdere end de fleste andre Mesozoizke aflejringer.
I aflejringerne ses forskellige sedimentstrukturer, hvoraf de mest karakteristiske er store bølgende banker og brede trug bestående af krydslejrede lag.
De krydslejrede banker og trug er ofte begrænset opadtil af erosionsflader med trug, der indeholder grovkornede sandsten med grus og fossilrester.
Strukturerne og fossilindholdet viser, at Hasle Formationen er dannet i havet på 10-40 meters dybde. Kysten har ligget tæt ved, øst for aflejringsområdet, hvor grundfjeldet har været blottet langs en forkastningszone. De mange kantede kvarts- og feldspatkorn, der findes i sandstenen og især i erosionstrugene stammer formodentlig fra det blottede grundfjeld.
I sandstenslagene er det muligt af finde marine fossiler som f.eks. ammoniter, belemnitter, muslinger, snegle brachiopoder, hajtænder, fiskerester og krybdyrrester.
Haslesandstenen er således den eneste danske aflejring, hvor der er fundet rester af de store marine krybdyr, der kaldes svaneøgler, Plesiosaurer.
 
En notits i Bornholms Tidende den 28. juli 1923 beskriver, hvorledes de første knogler af netop svaneøgler blev fundet.
 
Det var datidens næstformand i Dansk Geologisk Forening, Dr. C. Malling, der under et sommerophold på Hasle Badehotel havde foretaget studier i kystklinten og gjort den banebrydende opdagelse. Tryk her og læs mere.
 
Illustration fra Geologisk Set Bornholm: Sedimentstrukturer i Hasle Sandstenen - erosionstrug med groft materiale i bunden
Det er bl.a. til de "Bornholmske bistandsbissers" ære, at man i dag kan fremvise så mange fund af disse spændende fortidsdyr, hvoraf de fleste kan opleves på NaturBornholm i Aakirkeby.
 
De bornholmske bistandsbisser var en sammenslutning af bistandsklienter, der med en dynamisk talskvinde i Regitze Benthien og under kyndig vejledning af Palæontologen Dr. Niels Bonde.
 
De virkede omkring årtusindskiftet og frembragte en hel del nye og i flere henseender enestående geologiske fund til en bedre forståelse af den bornholmske forhistorie.
 
Plesiosaur - Svaneøgle i NaturBornholms udstilling

Nyere geologiske fund, der sætter Hasle på det geologiske verdenskort

Siden SABprojektets store indsats med at fremtrylle enestående fund af fossiler i/under hasleklinten, bl.a. en større samling af hajtænder fra slægten Hybodus, kom Jan Rees forbi klinten og fortsatte studierne. 

Det resulterede således i nogle tænder, der indtil da ikke var blevet beskrevet, og i en artikel fra 1998 kunne han præsentere en ny art, Lissodus hasleensis - altså hajen, der indtil da kun er fundet i Hasle!

Tryk her og læs mere om dette enestående fund.

 

Siden hen kom Mette Agersnap Grejsen Hofstedt forbi klinten og fandt nogle helt specielle tænder - knusetænder fra en Havmus. 

Men vel at mærke fra et dyr, der heller ikke tidligere er blevet beskrevet, hvorfor disse tænder derfor har resulteret i endnu en ny art for videnskaben kaldet Oblidens bornholmensis

Fundet og en beskrivelse af dyret blev offentliggjort i Natur på Bornholm 2018 af Jesper Milàn og Christopher J. Duffin. Tryk her og læs artiklen om dette enestående fund.

 

Knusetand fra en havmus, men IKKE fra en Oblidens bornholmensis. Fundet og fotograferet af Marianne Nattestad

Men ikke nok med disse to nyere fund, så kunne Bornholms Tidende den 5. maj 2018 i en stort opsat artikel berette om det seneste, helt exceptionelle fund af en dinosaurus knogle i Hasleklinten. 

Fundet blev gjort af den lokale amatørgeolog Marianne Nattestad, der således har skrevet sig ind i rækken af fossil-entusiaster, der med stor indlevelse, flid og akkuratesse har fravristet Bornholm endnu en af sine skjulte skatte! Læs Bornholms Tidendes omtale af fundet ved at trykke her.

 

Dette er således kulminationen på den indsats, der er gjort for at finde belæg for, at Bornholm har været hjemsted for dinosaurer:

I 2000 blev den første dinosaurustand fundet i Robbedale, i 2004 det første fodspor i Sorthat og nu den første legemsknogle her i klinten under Hasle.

 

Verdens ældste pattedyr fundet i Hasle

En formodet Stereognathus tand fra Hasle Sydstrand. Foto: Marianne Nattestad

Marianne Nattestad arbejder ufortrødent videre med at afdække Hasleklinten sine hemmeligheder. Senest er det blevet til et sensationelt fund af en formodet Stereognathus sp. kindtand.

 

Stereognathus var et landyr, der repræsenterer overgangsformen, en tidlig forfader, til pattedyret. Tidligere er der fundet tænder fra en Multituberkulat - en efterkommer af Stereognathus, ved Strandby nær Arnager. Tryk her og læs mere om dette fund.

Tanden her fra Hasle er det første fund af en såkaldt trilylodontid Stereognathus i Norden. 

Da Hasle Formationen repræsenterer Tidlig Jura (ca. 190 millioner år gamle aflejringer) og tidligere fund af multituberkulate tænder er fra Mellem Jura (ca. 168 millioner år gamle aflejringer) og Tidlig Kridt (125-113 millioner år), gør fundet i Hasle til at være en repræsentant for verdens ældste pattedyrlignede landdyr.

Der er gjort fund af ca. 14 hele tænder i Rusland (Jakutsk og Sibirien), Storbritannien og Skotland tilsammen, alle de fundne tænder ser ud til at være mindre end denne, når man opmåler tandemaljen.

 

Mariannes fund venter på en videnskabelig udredning og en offentliggørelse i et videnskabeligt tidsskrift. Indtil dette sker, har stedet her været den eneste information om dette sensationelle fund!

 

Imidlertid er de to fund nu blevet præsenteret i NaturBornholms udstillinger sommeren 2021. Tryk her og få mere viden om dem.

 

TV2Bornholm har i en af sine nyhedsudsendelser bragt nyheden om knogle og tand - tryk her og se Marianne Nattestad fortælle om sine fund.

 

Også fragmenter af Havmustænder har Marianne "lokket ud af klinten", og da de ikke er identiske med dem, der har siddet i Oblidens bornholmensis, venter de også på en nærmere videnskabelig undersøgelse og offentliggørelse!

Lagene i Hasle Klint er fyldt op med små sten, der frigøres pø om pø - og har man øjnene med sig, kan der også være rester efter liv fra dengang, sandet lagrede sig og lagene blev dannet
 
Området i Hasles sydlige udkant med disse enestående geologiske kvaliteter er særdeles velbesøgt af de mange turister, der besøger museumsrøgerierne om sommeren.
 
Har man endnu ikke smagt de bornholmske specialiteter som røgede sild andre steder på øen, så er et hvil og en lille spisepause absolut at anbefale her ovenpå fortidens lag af svaneøgler.
Hasle Museumsrøgerier
Museumsrøgerierne er endnu en af Foreningen Bornholms fortjenester. Læs mere om dette på foreningens hjemmeside ved at trykke her.

Hasle Badehotel

Som mange andre steder i de bornholmske byer i starten af 1900-tallet blev der i Hasle bygget et badehotel  - i 1912. Men, uheldigvis brændte det den 31.maj 1935. Læs mere om branden, som den blev omtalt i Bornholms Tidende ved at trykke her.

 

Hasle Badehotel. Billedet tilhører Bornholms Museum

 

Det eneste, der er tilbage som minde om dette imponerende bygningsværk er en sokkel til datidens flagstang. Den står midt i bebyggelsen Campanella.

 

Badefaciliteter med omklædningskabiner og kiosk ud for Hasle Badehotel umiddelbart nord for Klympen. Billedet tilhører Bornholms Museum

Lokaliteten Klympen refererer til en vandreblok, der for år tilbage blev slået i stykker af en stenhugger og de tilhuggede brosten benyttet i anlæg af veje i Hasle. Tryk her og læs mere.

 

Hvorfor bebyggelsen har fået navnet Campanella står på en måde hen i det uvisse, men da netop klokkeblomstslægten hedder Campanula, og Campanella rent faktisk betyder den lille klokke, er det naturligt at antage, at stedet lyder sit navn efter de mange blå Liden Klokke, der netop vokser hyppigt i området.

Liden klokke - Campanula

Karantænehuset,

Umiddelbart syd for kirkegården finder man inde i skoven et rødmalet hus, som har haft en spændende historie. Det blev bygget i 1800-tallet som Hasle bys hus til isolation af søfolk, der kom i land med smitsomme sygdomme.

I dag er det et fritidshus uden el, indlagt vand og toilet! Det har i over 100 år tilhørt familien Seidenfaden. Historien om huset blev bragt i Bornholms Tidende den 9. maj 1987. Tryk her og læs mere.

Fugle på "flakket"

Om vinteren holder en hel del forskellige havfugle som blishøns, ænder og svaner til på det flade vand ud for kystklinten.
 
Er man rigtig heldig, får man kig på en overvintrende stær eller den sjældne vadefugl Sortgrå ryle
Hasle Flak - den lavvandede Hasle Sydstrand med et stort indhold af fugle - hele året
Hasle Sydstrand, Flakket, Museumsrøgerier og Hasle Klint
Hasle Klint består af skiftevis hårde og bløde aflejringer, der kan fremme dannelsen af hulheder
Hasle Sydstrand-klinten med geologiske aflejringer fra Jura
Lerjernsten i klinten
Hajtænder
Plesiosaur-, Svaneøgleluffe
Plesiosaur-, Svaneøgletand
Professor Niels Bonde sammen med repræsentanter for Sammenslutningen af Bistandsklienter
Regitze Benthien overrækker Formand for NaturBornholm Birthe Juel-Jensen sin bog om "De bornholmske dinosaurer"
Ekskursion til Hasle Klint med Jørgen Butzbach i september 2017
Marianne Nattestad viser stedet frem, hvor dinosaurusknoglen blev fundet
Dinosaurusknogle fundet af Marianne Nattestad. Fotograferet af Sten Lennart Jakobsen
Dinosaurknoglen udstillet på NaturBornholm sommeren 2021
Fossilførende lag i Haslesandstenen. Midt i billedet en plesiosaurtand
Marianne Nattestad viser Mogens Jensen fundet af en musling i et stykke Haslesandsten
Knusetand fra en havmus. Foto: Marianne Nattestad
Hasle Klint med vanderoderet hule i den relativt blødere sandsten
En "bølge" af hård siltsten
En nyligt itubrudt siltsten, hvor det af jerudfældninger indkapslede silt fortsat er grønligt
Inde bag den hårde kappe åbenbarer sig en blød grønlig sandsten - indeholdende fossile tænder fra fortidige lokale hajarter
Cykelvej fører direkte til museumsrøgerierne
Hasle røgeri
Første røgede sild fra museumsrøgeriet i 1990 - båret ud til afkøling af Flemming Jensen
Hasle Badehotel i Hasle Lystskov 1912 til 1935
Kioskfaciliteter på stranden. Billedet tilhører Bornholms Museum
Sokkel til flagstangen for Hasle Badehotel, der brændte ned i 1935!
Karantænehuset Port Arthur dybt inde i skoven - tihørende familiem Seidenfaden som fritidsbolig siden 1915