Vis menu Søg

3 Hasles undergrund

Hasles undergrund

- Jura-aflejringer og en geologisk sensation

Hasle er som bysamfund opstået omkring et mindre fiskerleje for foden af en kystklint og i læ af et undersøisk rev - som Rønne.

Undergrunden består af forskellige aflejringer fra Nedre Jura, løst sand, faste sandsten, hårde røde lerjernsten samt blødt ler, og kystskrænterne er på grund af bølgernes eroderende påvirkning et "levende" geologisk museum, hvor de friske profiler kan iagttages.

 

Jura-sand

Plantelivet har siden istiden tilpasset sig de forskellige væskstbetingelser, og sådan har det været frem til et tidspunkt, hvor vi mennesker har følt behov for at bygge ud.

Byen er vokset ud mod nordvest ovenpå kystskrænten, og den aktivitet, der herefter er foregået med udsmidning af organisk og uorganisk materiale på skrænten har flere steder sløret de geologiske og botaniske kvaliteter.
 
Hasle har været centrum for opstanden mod datidens besættelsestropper i 1658, og på torvet står en mindesten efter dette.
 
Mindet om opstanden mod svenskerne 1658
Ved Hasle Kirke, det oprindelige Hasle Capell, finder man Marevadstenen, den såkaldte Klemensker-sten 4. 
 
Stenen blev fundet i en bro i Klemensker og ført til kirkegården i 1853, og dens indskrift lyder:
"Ølak lod rejse denne sten efter sin fader Sasser, en velbyrdig bonde.
Gud og Sankt Mikkel hjælpe hans sjæl".

Nordstranden

Der er fortsat muligheder for at få sig en botanisk oplevelse på skrænterne ved Hasle Nordstrand.

 
Selvom der i nyere tid er bygget tæt på havnens nordre havnemole, skulle det fortsat være muligt at finde en offentligt tilgængelig sti mellem husene og videre langs kystskrænten mod nord.
 
Og her kan man om sommeren fortsat opleve et nationalt enestående rigkær på de lerede skråninger med sjældne planter som Blågrøn Siv, Bjerg-Perikon, Strand-Loppeurt og øens eneste forekomst af Kær-Svinemælk. 

 

Sydstranden

Over ca. 1 km langs kysten syd for Hasle havn strækker der sig en lav, ca. 2 meter høj kystklint med aflejringer fra Nedre Jura.

I sandstenslagene er det muligt at finde rester efter flere forskellige arter havlevende dyr, som blæksprutter, muslinger, snegle, hajer og fisk.

Haslesandstenen er den eneste danske aflejring, hvor der er fundet rester af de store marine krybdyr, der kaldes svaneøgler, Plesiosaurer, og som i kopi kan opleves på NaturBornholm.

Området er særdeles velbesøgt af de mange turister, der besøger museumsrøgerierne om sommeren.
 
Har man ikke smagt de bornholmske specialiteter som røgede sild andre steder på øen, så er et hvil og en lille spisepause absolut at anbefale.
 
Om vinteren holder en hel del forskellige havfugle som blishøns, ænder og svaner til på det flade vand ud for kystklinten.
Hasle set inde fra en hule i Jurasandsten
Stormlag i Haslesandstenen
Kul i sand
Hasle Kirke - et tidligere kapel
Marevadstenen på Hasle kirkegård
Blågrøn Siv og Strand-Loppeurt
Hasle røgerier
Mindesten om 2. Verdenskrig på Hasle Torv foran Rådhuset