Vis menu Søg

153 Gamledam

Gamledam

- Trommerestene - Rakker

Kommer man gennem fyrreskoven fra Dybedal vil man på et tidspunkt på "Gul trekant"-stien passere en samling mindre sten, såkaldte vandreblokke, med benævnelsen Trommerestenene.

Navnet henviser til en Anders Trommer, der i sin tid var trommeslager i den bornholmske milits.
 
Han var også "rakker" og skulle efter legenden have udført sit rakkerarbejde netop her i bakkerne.
 
Fundamentet til hans beboelse ser man fortsat umiddelbart vest for stien nord for Trommerestenene.

Umiddelbart syd for Trommerestenene føres man ned i en særdeles markant sprækkedal - en af Paradisbakkernes mange.

I bunden har der været et mindre vandløb, der er afløb fra den vest for liggende Hundehullet.
 
Ejeren af Gamledam og det omgivende skovområde fik for år tilbage i forbindelse med et kraftigt stormvejr, 1967-orkanen, myndighedernes tilladelse til at dæmme dalen af op for at kunne skaffe et reservoire af vand til lagring af stormfældet træ.
Gamledam i sensommerfarver
Den oprindelige mindre mose, Gamledam, i bunden af sprækkedalen, er således ved denne opstemning blevet betydeligt større, og i dag fremstår stedet som en særdeles idyllisk vandsamling, mod nord afgrænset af dalens klipper.
 
Der har på grund af en særdeles ringe gødningspåvirkning fra de omkringliggende landbrugsarealer udviklet sig en særdeles spændende flora på og ved dammen.
 
Rundbladet Soldug vokser i Gamledams hængesæk og i Sphagnum, Tørvemos på bredden af dammen
En hængesæk, bestående af forskellige arter Tørvemos er overgroet med røde Soldug og hvide Kæruld.
Gamledam er opstået ved opstemningen af en af Paradisbakkernes mange sprækkedale og udgør i dag et åndehul for mennesker, dyr og planter. Højlyngsstien passerer Gamledam
Og i fyrreskoven umiddelbart vest for dammen har der i bunden udviklet sig bevoksninger med Blåbær og den højnordiske Linnea.
 
Læs mere om dette ved at trykke her.
Forårsjævndøgn 2022 - sol over Gamledam
Højlyngsstien fører forbi Gamledam
Gamledam - en picnic værd
Trommerestenene
Trommerestenene i august 2019
Fundament til Rakkerens hus
Gamledam fra luften
Kort over området
Hængesækken med rødlige felter af Rundbladet Soldug og bagvedstående udsigtsklippe
Rundbladet Soldug vokser i Tørvemos - Sphagnum, her på bredden af Gamledam
Gamledam - en sensommerdag i 2021
Gamledam er privat, men Højlyngsstien følger Gul rute gennem Paradisbakkerne