Vis menu Søg

151 Ravnedal og Tamperdal

Ravnedal

- Tamperdal - Tamperret

Følger man stien, der er markeret med "Gul trekant" gennem bakkerne kommer man fra Majdalen direkte ned i Ravnedalen.

Ravnedal

Sydligst i Ravnedal bemærker man bautastenen "Nasken". Navnet hentyder til, at den tidligere ejer af skoven, bonden på Naskegård i Ibsker, havde udset sig denne bautasten som gravsten på Skt. Ibs. Kirkegård. Men, de underjordiske må have forhindret dette projekt!

I øvrigt er navnet "Nask" en omskrivning af et slægtsnavn til ejerne i 1700-tallet, bl.a. Anders Jensen Nasch.
 
Ravnedal er en særdeles flot sprækkedal, nok øens flotteste, der har glatslebne sider efter isens aktivitet for måske mere end 50.000 år siden.
 
Man kan med sine hænder føler klippens "glathed" og lade sig overvælde af de modellerende kræfter isen har i sig, når den maser sig ind gennem sprækker i det bornholmske grundfjeld.

Langs det mindre vandløb i bunden af dalen bemærkes Tørvemos, Sphagnum, og bregner i mængder. Og så slutter dalen mod nord af med at blive en særdeles artsrig ellesump med et rigt fugleliv samt en varieret og meget anderledes flora end de få meter længere mod syd "oppe i lyngen".

Stien, der forbinder Ravnedal med Tamperdal kan tit være fugtig, idet man reelt går gennem denne artsrige ellesump, men det vil være en landskabelig ulykke, hvis man forsøger at grøfte området tørt.
 
Ovenpå Ravnedal-klippen ligger en "Jættebujl", men idet man herved kommer til at forlade den autoriserede sti, møder man et skilt med den uvenlige besked: "Privat ingen adgang"!
 
Informationerne på dette officielle skilt hilser skovgæsten velkommen, velkommen også til at opleve de sydbornholmske jættebujla.

Tamperdal har sit navn efter at der i "Højlyngstiden" var ansat en såkaldt "Stavnsmand", der skulle overvåge retstilstanden i Ibsker Højlyng, hvor bønderne havde deres kvæg gående om sommeren.

Undertiden kaldte han bønderne til samling og retsmøder på Tamperklippen, hvor lovovertræderne blev idømt "tamp" eller klø!

Denne private domstol har lokalt været kaldt "tamperretten", og de pågældenede lokaliteter har fået navn derefter.

Sydligst i dalen finder man Tampermyr og umiddelbart syd for den stiger landskabet voldsomt op til Tamperklippen

Bavnet og Skulken

Skulken i Paradisgårds skov

Syd for den vestlige Paradisgård rejser landskabet sig markant og øverst oppe på bakken stod Bavnet i middelalderen.

Bakken var omgivet af stengærde og den fik sit eget matrikelnummer, 44b, Ibsker Sogn.

Sognekortet fra 1879 med matrikel 44b.

Umiddelbart vest for Bavnebakken finder man en af øens helt store "kæmpesten", Skulken, som har den historie, at den skulle være kastet af en troldkælling fra Skåne mod Sct. Ibs Kirke, men at den som så mange andre større sten på Bornholm med samme ærinde forfejlede sit mål!

Godt det samme, for ved at studere stenen nærmere har det vist sig, at den har samme kemiske opbygning som granitten i det område, den ligger i, Paradisbakkemigmatit, som i dag brydes i et stenbrud på nabogården Præstebogård.

 

Ekskursion til Præstebo-stenbrud i juni 2003

Skulken kan derfor anses for at være en lokal ledeblok, og dens vægt er vurderet til at være ca. 70 tons!

GEUS har på sin hjemmeside over Danmarks Kæmpesten medtaget Skulken. Tryk her og læs mere om størrelse og oprindelse. 

De bornholmske kæmpesten iøvrigt, kan man læse om ved at trykke her.

Blankpoleret sprækkedalside
Nasken, en bautasten eller?
Ejendommens ukrænkelighed her i Paradiset
Ordensregler for ophold i skoven udenfor fredningen
Jættebujl på kanten af Ravnedal
Kambregne på en hylde Ravnedalsklippen
Tamperklippen mellem Tamperdal og Majdal
Skulken - en større sten i Lyngen syd for Paradisgård
En af øens mange bavner stod på Bavnet syd for Paradisgård. von Salchows kort fra 1813
Skulken - set fra vest
Stenbrydning i Præstebo-stenbrud juni 2003
Præstebo Stenbrud efter stenbrydning - fyldt med vand til randen
Paradisbakke-migmatit/-granit