Vis menu Søg

146 Linkisten

Linkisten

- Hør - Brøddegrave

Følger man "Blå firkant"-stien fra Grydesø gennem bakkerne mod Gamleborg går det nærmest over stok og sten.

Snart er man højt oppe med en fantastisk flot udsigt mod syd til Slamrabjerg og videre til Dueodde, snart er man dybt nede i en særdeles frodig dal med et mindre vandløb og en skov, der er helt anderledes end den øvrige mere tørre plantage.

Sådan er oplevelsen, når man skal "over" Skottedal. Både dalen, Skotteklint og Skottedam hedder sådan, fordi gården nede bag Klinteby, under hvilken bakkerne hører, i sin tid hed Skottegård - nutidens Knarregård.
Hør - Lin
Man følger i det store og hele et lavt stengærde, "lynggjâred" som i Højlyngstiden var afgrænsningen mellem gårdene, her Puggegård, 7. Vornedegård i Ibsker Sogn og den fælles Højlyngen, der dengang tilhørte Kongen.
 
Og så står man pludseligt foran et skilt med den makabre information "Linkisten".
 
Følger man sporet mod denne lokalitet, åbenbarer der sig pludseligt en dybere klippespalte med lodrette sider og lukket i begge ender af klippeblokke.

Dybden er næsten fire meter, bredden godt en meter, og så er den godt fem meter lang.

Et sagn fortæller, at en svensk kvinde med navnet Lin med et barn på armen engang skulle være faldet i denne klippesprække og omkommet her! Det er formodentlig dette sagn, der har givet anledning til, at navnet er omdannet til "Ligkisten".

Også en omdannelse til Lindkisten er let forståelig, idet der for år tilbage har stået en stor Lind tæt op ad spalten.

Men, så er der endnu en mulig forklaring på navnets oprindelse, og det har med "lin" som i ordet linned har med tøj, udvirket af planten Almindelig Hør at gøre.

Rundt omkring i landskabet ved de større gårde havde man bygget egne "brøddegrave", hvor man lagde den høstede hør for at man ved en fermentering kunne få frigjort taverne i plantens stængler.

Her i kanten af Paradisbakkerne nord for Puggegård havde naturen bygget sin egen brøddegrav, og selv om kilderne ikke siger noget om det, så har den helt sikkert fungeret som en sådan!

Formodningen styrkes ved, at der ikke så langt herfra i østlig retning ved Klinteby forekommer nogle markarealer, der i sin tid netop gik under betegnelsen "linstælene".

Vejviser til Linkisten
Linkisten, en dyb spalte i skoven
Lynggærdet mellem gårdene Puggegaard og Kaasegaard samt Højlyngen i 1864
Brøddegrav
Linkistens dæksten