Vis menu Søg

150 Majdal

Majdal

- Lyngmaj - Sphagnum

Af Paradisbakkernes mange dalsystemer er Majdal den største og mest dominerende. Ruten "Gul trekant" passerer lige forbi.

Majdalen i fredningen

Da man i middelalderen hentede lyng til bl.a. opvarmning af huse og dyrefoder, kendte man til udtrykket "Lyngmaj".

Det var navnet på de små træer, der blev anbragt lodret i de fire hjørmer af et lynglæs, der skulle "bindes" inden hjemturen.

I Paradisbakkerne har man i hele middelalderen hentet lyng, og i Majdalen har der på grund af de fugtige forhold altid vokset småkrat af birk og tørst, hvoraf man let har kunnet finde egnede træer til binding af læssene.
Majdalen i 1910. Foto: V. Myhre
Majdalen 2010
Omkring århundredeskiftet 1800/1900 virkede Valdemar Myhre som fotograf i Svaneke, og Paradisbakkerne var et af hans yndede besøgsmål.
 
På oven viste billede fremgår, at opvæksten i og ved Majdal for 100 år siden var ganske begrænset.
 
I dag er klipperne særdeles slørede af opvækst, medens det frie vand fortsat ligger som en tørvemose med tørvemosset Sphagnum og bladmosset Jomfruhår i hvælvede tuer.
Vandring gennem Majdalen
Majdalen er en særdeles spændende botanisk lokalitet. På de lodretstående klipper vokser forskellige arter lav, bl.a. Navlelav.

Ligeledes på klipperne, men mere skjult inde i revnerne finder man alle øens tre former for bregneslægten Radeløv!

 

Sort Radeløv i Majdalen - øens eneste kendte indlandslokalitet for denne bregneart

Og så er der dalens fugtige og gyngende bund med vandhullerne Brillerne. Her er der både Tørvemos og den ligeledes sjældne Kær Mangeløv, samt Tyttebær og Blåbær i dalens umiddelbare nærhed langs vandrestien.

Revling på kanten af Majdalen

Revling forekommer almindeligt langs øens kyster, både på Hammeren og ved Dueodde samt i Sandflugtsskoven mellem Rønne og Hasle, men i indlandet er den sjælden og foruden et voksested i Borrelyngen kun noteret her fra Paradisbakkerne.

Kandelabergranen fritlagt efter flankhugning af rødgranbevoksning på kanten af Majdalen sommeren 2019
Majdal tidligt på foråret
Jomfruhår i Sphagnum
Jomfruhår - sporehuset dækket af glinsende hår
Den grønne vegetation slører klipperne
Majdal med kraftig opvækst af birk
Majdal - sti op gennem en Tyttebær-bevoksning
Tyttebær i Majdalen
Kambregne i Majdalen
Rundfinnet Radeløv i klippesprække i Majdalen
Børste Kogleaks - en relativ sjælden plante midt i lyngtæppet i Majdal 2016
Vandsamling vestligst i Majdalen - med skildpadde
Højlyngsstien passerer Majdal - og alle gæster, der følger stien vil komme til at opleve dalens natur
Blomstrende Revling ved Majdalen i april 2020
Revling - "Sortebær" i Paradisbakkerne
Revling i små pletter omgivet af Hedelyng og Enebær mellem Majdalen og Tamperdal
Højlyngsstien er flere steder domineret af tykke rødder, der ligger ovenpå grundfjeldet
Iseroderet klippe med lav i bunden af Majdal. I baggrunden de rødgraner, der blev fældet i 2019 - med undtagelse af Kandelabergranen.
Rødgraner fældet og et par står tilbage for at støtte kandelabergranen