Vis menu Søg

84

Bronzealderhøj

Golfbane

Rø er øens næstmindste sogn, og det har siden 1400-tallet heddet "det røde sogn" efter den gamle kirkes oprindeligt røde tag.

Kirkeindgang - tympanon

Før jernbanens ankomst til Rø i 1913 bestod samfundet blot af en kirkeskole fra 1840, en præstegård, et fattighus, to smede og Rø Mølle. Og så stod bavnen endnu klar til at blive tændt på sin Bavnehøj NV for Kirkeskolen.

Efter togets ankomst fik Rø et voldsomt opsving, og der var både en brugs, to købmandsforretninger, bager, skrædder og skomager

Indtil 2011 holdt øens sidste landhandel til i Rø, men købmanden måtte lukke forretningen på grund af skærpede krav om hygiejne, og genboens mølle er i dag ved at falde sammen. Brugsen lukkede og bygningen er brændt!
 
En keramiker har etableret sig i den gamle Kirkeskole og en glaskunstner udfolder sig i stationsbygningen. Tryk her og læs mere om glasset i stationsbygningen.
 
Endelig er der bygget selskabslokaler, hvor man kan afholde sine familiefester.
 
Lige udenfor Rø byskilt er der siden udviklet sig et slaraffenland for golfelskende mennesker. Helt fra sogneskellet til Rutsker Højlyng og Klemensker i vest kan man boltre sig i gammel Højlyng helt til havet ved Helligdommen.
Sea Shore-golf på Rø Golfbane
Og på sin vej med golfkøllen oplever man varierede landskaber med stort indhold af naturelementer.
 
Store dele af arealet er fredet. Tryk her og læs mere om områdets fortræffeligheder.
 
Rø ligger markant højt i landskabet og umiddelbart Nord for byskiltet ser man bronzealderhøjen Offerhøj og om foråret de gule Orientalsk Takkeklap, der er blevet bragt til rabatten langs cykelvejen af amtets vejvæsen

Røbro Købmandshandel

1. oktober 2008 lukkede øens sidste landhandel.

 

Købmand Olsson i forretningen i september 2008

Købmanden på Røbro magtede ikke at efterleve myndighedernes krav til indretning af en moderne landhandel, og derfor var det en æra i bornholmsk kulturliv, der sluttede, da Købmand Orla Olsson den 30. september klokken 1730 lukkede og slukkede for en købmandsforretning, der havde tjent folk i Rø i mange år.

30. september 2008 blev det sidste beløb tastet ind på den gamle "National" pengekasse

Det siges, at forretningen var en inspiration for reklamemanden Jacob Ludvigsen, der i sin annonce for Tuborgs Squash lod handlingen foregå i et lignende købmandsmiljø. Tryk her og se en af de mange sketches, der kredser om emnet.

Rø jordbrug

Et alternativt landbrug har de senere år vokset sig større som "Rø jordbrug".

 

Tryk her og læs om tankerne ved projektet.

Hestebindingssten som hjørnesten i kirkegårdsgærdet omkring Rø Kirke - et varigt minde om et par personer PHSK og SHD, som datidens røboere har ønsket at hædre for eftertidens generationer
Rø - Præstegård og Kirke
Rø i 1880erne
Sten i kirkegårdsdiget med ring til binding af heste fra 26. Slg. Nørregård
Rø Kirke
Sten med inskription i kirkegårdsgærdet for 24. Slg. - men uden hestebindingsringe
Røbro Mølle 1956
Rø Jernbanestation fra 1913 - nu Rø glas
Rø Golfbane
Røbro Købmandshandel
Købmand Olsson i baggrunden og Tuborgs Squash i forgrunden
Fritgående høns på Vassebækvej 3, "Rø jordbrug"
Offerhøj og Orientalsk Takkeklap langs cykelvej
Offerhøj foråret 2023