Vis menu Søg

88 Donnemyr

Donnemyr

- Fortidens Højlyngmoser

På vor tur rundt i Rø Plantage bemærkes de mange vandfyldte grøfter langs skovveje og gennem bevoksninger. Det er "skovvæsenets" værk i forsøget på at gøre det tidligere højlyngsområde til en yppig produktionsskov.

Donnemyr - en fortidens højlyngsmose
Kigger man på et kort fra før tilplantningen, var området rigere på vandsamlinger i lyngen - efter det svenske ord for mose, for det meste kaldet "-myr": Horsemyr, Hjulfælgsmyr, Tyvemyr, Brillemyr og Donnemyr.
 
Hvis "Væsenet" vil de besøgende og skovens dyre- og planteliv det godt, kaster man en del af de dybe fraførede grøfter til, og genskaber betingelserne for fortidens større mangfoldighed.
 
Donnemyr har navnet efter det bornholmske "Don-", dun-, som bl.a. forekommer i dunhammer. Her havde den sidste uddøende bestand af Klokkefrø til huse for mere end 50 år siden! I dag er der fortsat chancer for at få et bid af en lægeigle!
Lægeigle

Og så er de gamle lyngmoser i denne del af plantagen fortsat hovedudbredelsesområdet for den relativt sjældne Liden Åkande, som foruden her i Lyngen kendes fra nogle få moser midt i Jylland.

På kanterne af de nygravede grøfter spirer Hedelyng villigt og giver skovens gæster et minde om fortidens violette lyngflader. Ligeledes finder man på de rette tidspunkter af året både de spiselige svampe Karl Johan og Kantareller

Skovfyr i kanten af Donnemyr - de første træer i Højlyngen
Pyramide-Læbeløs - en hilsen fra fortidens Højlyng
Spiselig Rørhat - Karl Johan
Tyvemyr
Blærestar i Donnemyr
Kragefod i Donnemyr