Vis menu Søg

71 Sct. Ols Kirke - Isskuringer

Sct. Ols Kirke

- Isskuringer

Det bornholmske istidslandskab er på en afgørende måde præget af grundfjeldet. Det har dannet underlaget for isstrømmene og er nu de fleste steder dækket af et tyndt morænelag.
Isskuring med skurestriber
Gletschernes afglattende og afslibende virksomhed har haft indflydelse på granittens overflade, især gennem udformningen af rundklipper. Deres jævnt hældende "stødsider" afslører isbevægelsen fra nordøst.
 
Se øens mest markante rundklippe ved at trykke her.

Højt i landskabet ligger Sct. Ols Kirke godt forankret i det faste grundfjeld, der overalt i det nærliggende område træder frem som små glatslebne rundklipper.

Gletscherisen har gjort arbejdet godt og grundigt, og det er tanke-vækkende, at disse glatslebne klipper på det nærmeste ikke har ladet sig påvirke i overfladen i måske mere end 100.000 år!

På rundklippernes form kan man se, at isen har presset sig ind over øen fra havet mod øst, og den nøjagtige retning kan man måle sig frem til ved at kigge på skurestriberne på de flade rundklipper.
Skurestribernes længderetning på Nordbornholm

Et landskab med så mange klipper i jorden har besværliggjort almindelig landbrugsdrift, og arealerne har enten været groet til med skov, indhegnet med stengærder og brugt som græsningsarealer for gårdenes ungkreaturer, de såkaldte "klippeløkker", eller der er brudt granit i små private brud.

Vegetationen er noget anderledes omkring de opragende rundklipper - og flere steder i landskabet har man i græsningsløkkerne haft smukke bestande af bl.a. hyldegøgeurter som på Langebjerg længere mod nord.
 
Tryk her og læs nærmere.
 
Ved Sct. Ols Kirke finder man fine bevoksninger af Sankt Hans Urt omkring de flade klipper, og hen på sommeren bliver græsset hurtigt brunt på grund af manglende tilgang af vand ovenpå klippen.
Sct. Ols Kirke fra luften
Levende fortidsminde ved Sct. Ols Kirke
Kirkegårdsdiget med levende fortidsminder
Sct. Ols Kirke - gravsten