Vis menu Søg

161 Nexø

Nexø

"Nøkken i søen"

Nexø er Bornholms næststørste bysamfund med Østersøens største fiskerihavn.
 
Nexø er anlagt på en lavtliggende jævn slette, der hviler på en mod syd skrånende flade af røde nexøsandsten. Sandstenene blev engang aflejret som sand og grus i en ørken for næsten 600 millioner år siden.
 
Nexø var i middelalderen afgrænset mod nord af Nörre Bek og mod syd af Söe Bekken. Byen var omgivet af en Kongens Mark med lyng og krat, hvor byens husdyr græssede og midt i denne lyngflade stod tre "Veirmöller, der sørgede for mel til byens borgere.
Nexø udmatrikuleret i 1860erne

Navnet Nexø har haft forskellige stavemåder i middelalderen, men man mener, at dets oprindelse er "Næk-sæ", og at det er sammensat af "næk" eller nøkke og "sæ/sø".

I såfald må navnet skyldes den store sø Ferskesø, hvor der må opholde sig en "nøkke", et overnaturligt sø-væsen!

Kirken er viet til Sct. Nicolaus ligesom Rønne kirke, og det har oprindeligt været et kystkapel som andre af øens kirker langs kysten.

Havnen var i slutningen af 1700-tallet et ganske lille havnebassin, ca. 60 cm. dybt, ikke stort nok til at rumme den hjemmehørende skibsflåde, der måtte ligge udenfor mellem to bolværker, der dog ikke altid gav tilstrækkeligt læ.

I begyndelsen af 1800-tallet blev havnen første gang udvidet, og siden er der foretaget mindst ti nye udvidelser, senest i 1981. I dag dækker havnen 36 ha. med en samlet kajlængde på 3 km.
 
Fra Nexø Havn er der i sommersæsonen daglige forbindelser til Kolobrzeg i Polen.

I den centrale del af byen er en væsentlig del af bebyggelsen ny og opført under den genopbygning af byen, der fulgte efter de ødelæggende bombardementer, som blev foretaget af sovjetrussiske bombemaskiner den 7. og 8. maj 1945.

Af byens 900 ejendomme blev 856 beskadiget, de 175 helt ødelagt.
 
I byens nordlige udkant blev der opført 75 træhuse, der blev skænket de bomberamte familier af den svenske stat.
 
Nexø er præget af de mange maleriske stengærder af de flade nexøsandsten, der er blevet brudt i Frederiks Stenbrud nord for byen siden 1754.
Springvandskumme på Nexø Torv
Midt på torvet står Triton-springvandet i en sekskantet kumme med de årstal, der har haft betydning for Nexøs by og borgere. Springvandet blev skænket byen i forbindelse med 600 års-købstadsjubilæet i 1946.


1346:Nexø blev købstad,

1510:Nedbrændt af Lybækkerne, 

1645:Udplyndret af svenskerne,

1879:Stor havneudvidelse,

1945:Luftbombet af russerne,

1946:Skænket af Sparekassen.

 

Martin Andersen Nexø, hvis slægt stammede fra Balke, voksede op i Nexø 1877-1883, og i hans forfattervirksomhed er der mange tidstypiske beskrivelser af datidens Nexø.

Der er indrettet et interessant museum med omtale af hans barndom og skriverier i hans barndomshjem ved Ferskesø.
 
Og i torvet ligger en brosten med initialerne H.A. Det er et minde om Martins fader, Hans Andersen, der havde et arbejde som stenhugger.
Nexø Museum
Nexø i 1750erne
Sandstensgærde og fortov i Nexøsandsten
Nexø Kirke
Nexø Fiskerihavn
Jantar bringer gæster til Nexø fra Polen
Skippertorvet med Nexøs venskabsbyer
Triton i springvandet
H.A. for Hans Andersen - Martin Andersen Nexøs far