Vis menu Søg

13 Den baltiske Issø

Baltiske Issø

Havet tager, og havet giver

Umiddelbart efter isens afsmeltning for omkring 15.000 år siden fulgte en periode på godt 3.000 år, hvor Bornholm lå noget lavere i forhold til havets overflade end i dag, ved Dueodde godt 10 meter.

Skovfyr, rødderne rentvaskede efter at havet har været en tur længere inde i land
strækningen mellem Nexø og Dueodde gik havet, "Den Baltiske Issø" sine steder tre km. ind i landet, og kysten fulgte her en linie gennem Langedeby, vest for Store Kannikegård, Kannikegærdet, vest for Kærene til Stavnsgård, og herfra nærmest langs med Dueoddevejen mod vest.
 

 

Den baltiske Issøs udstrækning med kystlinie på Sydbornholm

Langs denne gamle kystlinie er aflejret en ikke ringe mængde grus, som bl.a. har været genstand for en større graveaktivitet ved Krusegård og Ellegård vest for Snogebæk.

Større strandlaguner blev ved den efterfølgende landhævning omdannet til mose som den gamle Nexø Myre, Store Kannikegårds Myre, Hundse Myre, Snogebæk Søndre Mose, Kærene og Stavnsgårdsmoserne.

De er i dag mere eller mindre groet til, afvandet og dyrket op, eller der er skåret tørv til brændsel i dem.
Hundsemyre - tørvegrav under tilgroning
Baltiske Issø. Kort hentet fra Wienberg Rasmussens: "Danmarks Geologi". Tallene henviser til aflejringernes største højde. Ved Dueodde godt 10 meter og ved Hammerodde godt 20 meter.
Bro Rev
Bakkatjyrijn "faldt i vandet" i 1979
Dueodde
Balke Lyng med små stenbrud
Strandtudser i vandfyldte stenbrud på Balkelyngen
Myreløve i klitterne ved Dueodde