Vis menu Søg

173 Strandlaguner

Strandlaguner

- "Havet tager og havet giver"

Om vinteren og i forårstiden samles en ikke ringe mængde vand for foden af klitterne.
 
Dette såkaldte "forvand" er ynglevand for en tredjedel af de bornholmske Strandtudser.
 
Alt afhængig af vinterens fugtighed samt højvandssituationer og kraftig vind er der i det tidlige forår optimale ynglebetingelser for tudserne samt Grøn Frø og Løvfrø.
Røde linie markerer strandkanten i 1979
 
I 1960'erne var forstranden særdeles bred vest for Dueodde, og der var strandlaguner med bl.a. Hestehale og Gifttyde.
 
Det er således, at vindresultanten ved Dueodde ytrer sig på en måde, at der hvert tiende år er et skifte i vind- og vandretningen.
 
Blandt andet ytrer dette sig i, at vind og vand i det store og hele sørger for, at der kan flyttes sand fra området vest for Dueodde og på lejres øst for Dueodde og vice versa.
 
Hvor der tidligere, i 1960'erne, var en særdeles bred forstrand vest for Dueodde, er denne brede forstrand nu flyttet til området øst for Dueodde.
 
Her har de tidlige laguner meget hurtigt ændret udseende, og området er i færd med at springe i skov - som i tidligere perioder.
 
Som bekendt: Havet tager og havet giver!
 
Ret beset er området på øens sydspids derfor det eneste stykke bornholmsk natur, der er født af egne/havets/vindens kræfter!
Strandlaguner vest for oddens sydspids i maj 2010. Foto: Eigil Holm
Således vil der i den nyindvandrede vegetation være mulighed for helt nye arter for øen, som det skete i 2002, da der et godt stykke udenfor den tidligere Bakkatjyr-klit blev fundet et eksemplar af bregnen Kongebregne.
 
Tryk her og se Kongebregne på bornholmsk sand.
 
Arten forekommer i lignende strandengsmiljøer ved den polske østersøkyst, men på Bornholm har den hidtil ikke været registreret, før i starten af dette århundrede
Strandlagune - Forvand i 1986
Bakkatjyrijn faldet ned ad sin klit i efteråret 1979
Strandlagune øst for Odden
Tilgroet lagune øst for Odden
Strandtudser i amplexus
Strandtudse-haletudser
Strandlagune vest
Strandlagune splittet op ved højvande
Strandlagunerne ud for Pilegårdsvej marts 2018