Vis menu Søg

175 Gubbegårds grusgrav

Gubbegårds grusgrav

- Baltiske Issø

Den efterhånden tilgroede grusgrav er fyldt med vand, men indeholder fortsat en del grus, der er aflejret i randen af den Baltiske Issø.
 
Gruset er gravet til fælles brug for Poulsker Sogns beboere i mere end 100 år.
 
Grusgravningen ophørte i 1970'erne og i en kort periode blev stedet brugt som kommunal losseplads.
 
Graven fyldtes imidlertid hurtigt med vand, og især efter etableringen af Hotel Bornholm efter marts 1973 blev graven forsynet med ekstra store mængder drænvand, som i en stor rørledning blev ledet fra de tidligere strandsumpe, i hvilke hotellet blev placeret midt i!
 
Hotel Bornholm er markeret med rød stjerne midt i sumpene, aftegnet på Herredskortet fra 1864.
Herredskortet fra 1864 med sumpe på Lille Pilegård og Gubbegårds matrikler
Grusgraven er fortsat en del mærket af sin tidligere funktion som deponi for alskens skidt og lort, der nødtørftigt er dække i gravens vestlige ende.
 
Tryk her og se, hvorledes sådan noget affald forgår i dette, et af øens mange deponier.
 
Stedet har stor rekreativ værdi ved udbygningen af stedet med sommerhuse, og grusgraven blev senest renset op vinteren 2011/2012.
Grusgraven oprenset og fyldt med vand
Naturhistorisk er det et meget værdifuldt sted med øens sydligste bestand af Løvfrø.
 
I den omgivende tørre del af Skovfyr kan man finde større bestande af Knærod, også den sjældnere Netstribet Knærod  samt Enblomstret Vintergrøn samt forskellige svampearter.
 
Umiddelbart nord for grusgraven har der langt tilbage i tiden været en fugtig klitlavning som en rest efter middelalderens større strandlagune med en anderledes bevoksning, bl.a. Rødel.
 
Og i denne sumpskov finder man fortsat enkelte bevoksninger af Pors. Tryk her og læs mere. 
 
I 1937 overtog Frederiksberg Lærerforening en grund i Lille Pilegårdsskoven. Her opførte man en feriekoloni, og lige siden har børn fra det vestlige København tilbragt sommerferierne her
Poulsker Sogns "fælles Grusgrav" i 1860erne
Baltiske Issøs udstrækning ind i land for omkring 15.000 år siden
Hotel Bornholm under opførelse midt i en af de gamle strandsumpe
Pors i strandsumpene - fortsat
Netbladet Knærod på de tørrere klitter - nyindvandret efter at Skovfyr var plantet for at dæmpe sandet
En hilsen fra fortiden, da området blev brugt som deponi for sognets affald