Vis menu Søg

171 Dueoddefyr

Dueodde-fyrtårne

Bakkatjyrijn

Redningssti

Et fyr ved Dueodde blev midt i 1800-tallet på grund af den øgede trafik på Østersøen mere og mere et krav fra søfartens side.
 
En kommission blev sendt til øen i 1857 for at finde et egnet sted til fyret.
 
Men det var ikke ligetil, for på den ene side ønskede søfarten det bygget på den yderste spids af odden.
 
På den anden side blev det frarådet af sagkundskaben, idet man mente, at det krævede et større og omkostningsrigt funderingsarbejde. 
Gårdene oppe i land

Men, tiden gik og det blev ikke til noget tårn yderst på odden!

Først sidst i 1870'erne blev der bygget fyrtårn ved Dueodde, et hovedfyr ved Duegård langt inde i landet, hvor det kunne funderes på fast klippe, Grøn Skifer, og et mindre bifyr på sandet midt ude i klitterne.
Nye fyr bader sig i en strandlagune
Hovedfyret er bygget som Hammeren fyr i granit, paradismigmatit hentet fra Døsjan-bruddet på Slamrabjerg, og det er 39 meter højt.
Bifyret var noget mindre, 15 meter højt, ottekantet og muret.
Dueodde nye fyr bygget midt i klitterne

I august 1962 blev de to fyr afløst af det nye 47 meter høje sekskantede betonfyr, efter at det var "gledet op" i glidebeton i anden halvdel af juli og starten af august 1961. Tryk her og læs mere.

For teknisk interesserede kan det oplyses, at fyret er bygget på en fundering af 19 stykker og 14 meter lange jernbetonpæle, der er spulet ned i sandet, indtil de fik kontakt med den grønne skifer.

Til opførelsen af tårnet er der anvendt 50.000 kg armeringsjern og 300 kubikmeter beton. Lampen er en 1000 watt glødelampe og den kan ses 35 km fra land.
 
Alle tre fyrtårne er beskrevet i en fremragende hjemmeside over Danmarks Fyrtårne, hvor man kan finde mange tekniske detaljer samt mange spændende billeder fra tiden før nu.
 
Tryk her og nyd denne del af øens fortid!
Klitterne syd for det nye fyr

Bakkatjyrijn

På et tidspunkt var det nødvendigt at bygge et sirenehus med et tågehorn helt ude på den yderste klit, idet hornet oppe fra Lille Fyr ikke altid kunne høres helt her ude.
 
På grund af hornets lyd, der kunne minde om en tyrs brølen, blev den lokalt benævnt "Bakkatjyrijn".
 
Ved etableringen af det nye høje tårn i 1962 var det ikke mere nødvendigt at have sirenen i brug, og huset fik lov til at blive stående - til bedre tider.
 
Røret, der førte luften ud i en større kompressionstank i huset kom ved vindbrud i klitterne til syne sammen med et elkabel som minde om tiden før 1962!
 
I 1966 blev Bakkatjyrijn overdraget til de lokale fugleinteresseredes brug i forbindelse med registreringer af fugletræk over Dueodde.
 
Og som sådan fungerede det frem til efteråret 1979, da havets erosion på kysten fik huset til at skride ned ad sin klit - og herefter fjernet, inden det blev brudt ned af havets bølger.
Bakkatjyrijn endnu højt på sin klit midt i 1970'erne
I 1977 blev fyret automatiseret og det blev i en periode overvåget fra Hammeren fyr.
 
Der er i turistsæsonen dagligt adgang til fyrets udsigtsplatform via en indvendig trappe med 196 trin
Dueodde - fyraften - efter en lang dags fugleobservationer fra Bakkatjyrijn på klitten

Redningsvej

Redningsvæsenets redningsvej fortsætter fra Bifyret ned i klitterne omkring 1900. Billedet fotograferet af Fotograf Yhr og tilhører Bornholms Museum.

Redningsvæsenet havde etableret en vej til stranden sydvest for det nybyggede Dueodde Bifyr ude i klitterne.

Som tiden er gået, har vejen mistet sin funktion som adgangsvej for redningsvæsenets både og var sidst i 1900-tallet en "banet sti" gennem den opvoksende skovfyr.

 

Redningsvæsenets redningsvej gennem klitterne og ud til forstranden sydvest for Dueodde Bifyr

De seneste år er stien stien imidlertid gravet bort og adgang besværliggjort for offentligheden ved etablering af en rundbuehal klods op ad den tidligere fyrmesters bolig.

Det er en handling, der er i strid med bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §26, der slår fast, at "Anlagte veje og befæstede stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods og på cykel."

Offentlighedens adgang via Redningsvejen ændret i løbet af someren 2017
Nye fyr fra Bakkatjyr-klitten
Opførelsen af Store Fyr 1879. Billedet tilhører Bornholms Museum
Dueodde Store Fyr. Billedet tilhører Kongelige Bibliotek
Dueodde Store Fyr 1879
Bifyret 1879
Dueodde Store Fyr ved Duegård
Dueodde Bifyr med sirenestation på klitten syd for fyret inden 1938, da Bakkatjyrijn blev taget i brug. Billedet tilhører Bornholms Museum
Dueodde Nordre Fyr - granit fra Døsjan på Slamrebjerg
Dueodde Nordre fyr og lyttestation
Skovfyr øst for Nye Fyr
Nye Fyr i glidebeton
Bakkatjyrinj, observationspost for fuglefolket
Morgenobs af fugletrækket syd for Dueodde
Sirenehuset - Bakkatjyrijns indre. Bygget i 1938 og ophørt 1962 efter 24 års virksomhed
Bakkatjyrijn faldet ned ad sin klit først i oktober 1979. Billede fra Bornholms Tidende
Bakkatjyrinj skredet ned ad sin klit i 1979
Bakkatjyrinj i 1979 - efter storme fra Øst
Redningsvejen blokeret for offentlighedens adgang i december 2017
Redningsvejen blokeret for offentlighedens adgang ved et byggeri af en rundbuehal - en knægtelse af offentlighedens frie adgangsret til stranden
En bevoksning af Hvidmelet Gåsefod - en plante, der hører til på velgødet mark og ikke i klitterne ved Dueodde.