Vis menu Søg

174 Skrokkegårds tangplads

Skrokkegårds tangplads

- Camping

Pladsen, hvor Skrokkegårds camping i dag ligger, har tidligere fungeret som en af sognets tangpladser, hvor opskyl af tang blev samlet i løbet af sommeren til brug senere på efteråret i roekuler og som gødning.
 
Tryk her og læs mere om Poulsker Strandmarks tangpladser.
Tangplads udmatrikuleret i klitterne 1864
På herredskortet fra 1860'erne er lokaliteten udmatrikuleret. Den tilhørte sognet, og flere steder på den tidligere Kongens Strandmark var der etableret sådanne kommunale fællespladser, hvor tangen kunne samles sommeren over til hjemkørsel ved høst.
 
Netop denne tangplads var i slutningen af 1970'erne helt forsvundet - opslugt af havet, men sandet er helt af sig selv kommet tilbage og kunne om muligt opfylde et eventuelt behov til tør tang!
Tangpladsen udmatrikuleret ude i et tidligere vandområde, 1979, nu forstrand
Tang blev i middelalderen og op mod vor tid benyttet af landbruget til både isolering af roe- og kartoffelkuler samt gødning på marker.
 
Når der i løbet af året lå et tykkere lag tang oppe på stranden sendte sognets gårdejere tjenestefolk til stranden for at bjerge den kostbare tang op på tangpladsen, hvor den kunne ligge og tørre.
 
Sådan kunne det ske flere gange i løbet af vinter, forår og sommer, og om efteråret blev tangen kørt hjem til brug på kulerne.
 
Her på øen er tang ikke mere noget råstof, tværtimod.
 
De samme mængder tang søger ind de samme steder nu som tidligere, men i dag er det mere til gene end gavn.
 
Nu er det ikke nok, at det offentlige har afsat tangpladser vederlagsfrit til sognets beboere - nu skal det også selv fjerne denne havets gave!
 
Vore naboer omkring Østersøens har fortsat gavn af tangen.
 
Således finder man f.eks. på Saaremaa den dag i dag disse tangpladser i brug. Tryk her og se nærmere
Skovfyr, der har overlevet havets og bølgers angreb i strandkanten, 1979, men nu igen sikret langt inde på land!
Udmatrikuleret Tangplads
Bro lagt ud over "Forvandet" ud for Skrokkegårdsvej
Tang skyller op på stranden ved gunstige lejligheder
Ved højvande kommer tangen langt ind på det kystnære landskab
For de badende er opskyl af tang generende og stranden renses
Tang lagt til tørre i tangbede på Saaremaa
Frisk tang, brunalger, som bestanddel i en aktivitet på NaturBornholm