Vis menu Søg

178 Sogneskellet Poulsker-Pedersker

Sogneskellet Poulsker-Pedersker

Sogneskel-sten

Det var tidligere meget vigtigt for landbefolkningen at kende sine grænser i landskabet, omend det ude i klitterne og videre ud i havet kunne være vanskeligt at fiksere dem.

 

Strandinger kunne give "gode vrag", som et helt sogn kunne leve godt og længe på, og derfor var det vigtigt, at man kunne sikre sig, at strandingen var foregået på sognets ejendom!

 

Til det brug blev der rejst skelsten med sigtelinier på sogneskellet.

 

På grænsen mellem Pedersker og Poulsker blev stenen rejst i 1844. Den står der fortsat højt på en klit ca. 300 meter fra havet, men skoven har vokset sig høj og slører for udsigten.

Sogneskellet Pedersker-Poulsker ned gennem Sandmarken i 1750erne

I Strandingsloven af 10. april 1895 hedder det iøvrigt i § 1:

"Hvor Strandfoged ikke er ansat, træder i Købstæderne og Handelspladserne Politiet og på Landet stedets Sognefoged, på Bornholm Sandemanden, i Strandfogdens Sted".

Sognegrænsen 2000, X: grænsesten

Markeringen af sognegrænserne har eksisteret siden middelalderen, men de synlige beviser på, at der er en sognegrænse i landskabet er først kommet til efter udmatrikuleringen af øens landsogne efter 1818. 

Således er der på grænsestenen mellem Bodilsker og Poulsker sogn hugget årstallet 1822, medens der i stenen mellem Poulsker og Pedersker står 1844.  

Udmatrikuleringen af de bornholmske bøndergårde i alle øens sogne blev afsluttet i 1840.

Selv om de bornholmske sognegrænsesten har haft en stor rolle i langt op i 1800-tallet, er de ikke blevet beskyttet ved en overordnet fredning.

 

Går man øen rundt med start i Rønne finder man den første sten over Antoinettestranden ved sognegrænsen mellem Rønne Kjøbstads Frihed og Knudsker Sogn. Tryk her og læs mere.

 

De næste to sten står syd for Hasle på sognegrænsen mellem Klemensker og Hasle. Tryk her og læs mere.

 

Videre rundt med uret når man til Melsted, hvor man i en mur finder den gamle sten på grænsen mellem Gudhjem og Østerlars sogn. Tryk her og læs mere.

 

Nord for Frederiks Stenbrud står en grænsesten mellem Ibsker Sogn og Nexø Købstad. Tryk her og se denne.

 

På Balke Lyng er en tilsvarende sten, tryk her og se den i stor forstørrelse, i stengærdet, der adskiller Nexø fra Bodilsker Sogn.

 

På Balke Strand finder man grænsestenen mellem Bodilsker og Poulsker, tryk her og læs mere.

 

Endelig er der i Onsbæk Plantage en sten, der står i sognegrænsen mellem Nylars og Knudsker Sogne. Tryk her og læs mere

Sogneskelsten i klitterne
Stenen står i dag skjult mellem fyretræer
Sogneskel fra 1844
Bornholms geografiske inddeling i fire herreder og 15 sogne. Kortet er kopieret fra Trap Danmark 1953
Et tidligt og uautoriseret sommerhus helt ude i klitterne ved sogneskellet
Knærod i Strandmarken - efter indplantning af Skovfyr