Vis menu Søg

176 Kanonstillinger

Kanonstillinger

1940 påbegyndte besættelsesmagten opførelsen af to kanonstillinger i Dueoddeskoven, men de blev ikke fuldført og ligger i dag hen som et uhyggeligt minde om en svunden tid.

Området er ved at gro til og vegetationen dækker mere og mere manifestationerne af krigens gru.

Kanonstillinger i et "åbent landskab" kort efter 1946. Billedet tilhører Bornholms Museum

En bredere beskrivelse af forsvarsanlæggene i Danmark kan læses i Jens Andersen: Kanonerne der aldrig kom - Jørgen Lumbye. © 1995.


I 1993 foretog Jørgen Lumbye en nøjagtig opmåling og fotografering ved Dueodde på Bornholm af de halvfærdige bygninger for de to kanoner.


Vedhæftede beretning om forløbet af byggeriet af kanonstillingen ved Dueodde har Jørgen Lumbye sammenskrevet på grundlag af optegnelserne i den tyske marines krigsdagbog. (KTB des Marinebefehlshabers Dänemark side 217-620.)

 

Materialet indgår i:  www.hanstholmregistreringen.dk

 

Jørgen Lumbyes beretning kan i øvrigt læses ved at trykke her.

Medlemmer af Foreningen Bornholm på besøg i kanonstillingerne med Jens Chr. Skaarup som leder

Vintergrøn

I klitgryder i nærheden har den sjældne Skærmblomstret Vintergrøn sin eneste vokseplads i Strandmarksskoven, medens Enblomstret Vintergrøn flere steder dækker bunden med sine runde og mørkegrønne blade.

 

Skærmblomstret Vintergrøn i skoven ved kanonstillingerne
Betonfundamenter - forgår ikke så let!
Plantegning over de fire planlagte anlæg. Kilde Lumbye
Skovbunden omkring anlæggene
Planering af klitter før byggeriet af kanonstillinger 1940. Billedet tilhører Bornholms Museum
Enblomstret Vintergrøn
Skærmblomstret Vintergrøn
Adgangen til området med de ikke færdigbyggede kanonstillinger var ikke tilladt. Billedet tilhører Bornholms Museum