Vis menu Søg

182 Bønnestenene

Bønnestenene

Stenseby

Bønnestenene er en af Bornholms mægtigste jættestuer.
 
Navnet virker ejendommeligt, men skulle efter kyndiges udsagn stamme fra en tid, da man ofrede til stenene, og i dette tilfælde med frugten bønne!
Bønnestenene - en akvarel
Ialt er der i dag kendskab til 14 jættestuer, og de fleste findes langs øens sydkyst og højst 2,5 km. fra kysten.
 
De er opført omkring 3.300 år før vor tidsregning, og de vidner om en overlegen teknisk kunnen.
 
Med enkle hjælpemidler - ruller, slæder og løftestænger er sten på mere end 10 tons bragt på plads! Man troede derfor tidligere, at jættestuerne var byggede af kæmper med overnaturlige kræfter.
 
Jættestuen Bønnestenene i august 2022
Tæt på jættestuen Bønnestenene ligger de tre Stensebygårde, og da de i Landebogen fra 1569 havde betegnelsen "Stednissebye" er det nærliggende at mene, at navnet er opstået som en omskrivning af "Stendysse-by" - altså byen ved stendysserne, eller rettere jættestuerne.
 
Øst for Stensebygårdene og i den laveste del af Kjøllergårdskæret er engarealet udstykket i en del lodder, der har fungeret som udlodder for sognets gårde.
 
Disse englodder ligger for højt til at have kunnet være en del af den senglaciale issøs kystområder, men er "bunden" af det mose- og engdrag, der har udviklet sig syd for Kjøllergård og Gadegård.
 
Som sådan har det ligget hen som natur indtil midt i 1850'erne, da tørlægning og opdyrkning af enge samt bosætning på udmatrikuleret udmark for alvor tog fat.
 
Da andelsbevægelsen rullede ind over øen i anden halvdel af 1800-tallet besluttede Bodilskers mælkeproducenter sig for i 1887 at etablere et mejeri i det flade landskab lige nord for Stenesebygårdene.
 
Jernbanen mellem Rønne og Nexø fik i år 1900 en station ved siden af mejeriet og i 1913 blev der ligeledes bygget en brugs.
 
Som i alle andre mindre bornholmske stationsbyer er udviklingen imidlertid vendt efter jernbanens ophør i 1968.
 
Mejeriet blev omdannet til et savværk allerede i 1961, og det er igen nedlagt og senest overtaget af et vognmandsfirma.
 
Brugsen blev nedlagt i 1970 og for en kortere periode omdannet til købmandshandel.
 
Den lukkede efter få års drift, og senest har bygningerne været centrum for mjødbrygning!
 
Men, også dette initiativ er slut
Jættestuen ved Vestre Stensebygård
Bønnestenene - en jættestue
Overligger af lokal nexøsandsten
Skitse over en "jættestue"
Jættestuer på Sydbornholm
Stenseby i 1930erne
Stensebygård - længe bygget op i granitkvadre
Bodilsker Mejeri
Stenseby Brugs
Jættestuen ved Vestre Stensebygård