Vis menu Søg

51 Hammerhavn

Hammerhavn

- Sæne havn

Hammerhavnen blev bygget i årene 1891-1892 og stod i 1893 færdig som udskibningssted for det nyoprettede Hammerens Granitværk.
 
Hammerhavnen omkring 1910 med faciliteter til udskibning af granit
Læs mere om dette ved at trykke her
Resterne efter udsmidningsanlægget for stenmel
Og som sådan fungerede den til begyndelsen af 1970'erne, da Hammerværket blev nedlagt.
 
Ordet "Sæne" er et gammelt bornholmsk navn for sand eller sandstrand.
 
I middelalderen var Sæne bugt anløbsplads til Hammershus på grund af de forholdsvis lette tilsejlingsforhold , og der er fortsat en mindre sandstrand i bunden af havnen.
 
Tryk på de små kort og se dem i større format. De viser forholdene på stedet i 1880'erne og 50 år senere i 1930'erne.
Seene Bugt på Herredskortet fra 1865
Hammerhavnen i 1930erne
Studene er navnet på de to store klippeblokke, der ligger umiddelbart syd for den søndre bølgebryder.
 
Efter sagnet skulle de som mange andre store sten i det bornholmske landskab være kastet hertil af en troldekælling fra Skåne. Navnet skyldes en sammenligning med et studespand.
 
GEUS har på sin hjemmeside over Danmarks Kæmpesten medtaget Studene. Tryk her og læs mere om størrelse og oprindelse.
 
De er begge to vurderet til at have en vægt på 80 tons, og bestå af Hammer Granit - altså lokale ledeblokke.
 
De bornholmske kæmpesten iøvrigt, kan man læse om ved at trykke her.
 
Idag besøges Hammerhavnen af en del lystbåde om sommeren, og den er hjemsted for Hammerhavnens bådefart, der i sommerhalvåret foretager sejlture for turister ned langs kysten.
 
I de sidste par år er havnen undergået en gennemgribende restaurering under projektet "Mulighedernes land".
 
Læs mere om dette projekt, der blev indviet af landets transportminister den 15. august 2012 ved at trykke her.
Hammerhavnen med Studene
Hammerhavnen - ren idyl en sommerdag
Hammerhavn - kultur
Hammerhavnen - med på ny arkitektur
Sejlads fra Hammerhavnen til Slotslyngkysten
Naturhistorisk Forening på tur langs fuglefjeldene
Studene og Hammershuskysten
Studene syd for Hammerhavnen
Solnedgang mellem Studene
Hammerhavnen - sommersøndag eftermiddag
Hammerhavnen tidligt i 1900-tallet. Billedet tilhører Bornholms Museum
Resterne efter udsmidningsanlægget for stenmel