Vis menu Søg

52 Kongestolen

Kongestolen

Kælderhalsen

Undersøiske grotter

Bornholms mest monumentale fuglefjeld finder man på vestsiden af Hammeren. På det første matrikelkort over Hammeren fra 1818 er stedet benævnt Hammerklovene. Tryk her og se nærmere.
 
Kommer man til stedet ad stien fra Hammerhavnen afslører det sig i det tidlige forår ved at store flokke af sorte fugle kaster sig ud fra klipperne og lander på havet et stykke fra land. 
Skarve på Kongestolen

Det er skarver, Mellemskarv, der er kommet til området fra de store kolonier længere nordpå for at tilbringe vinteren her.

Enkelte ungfugle bliver her om sommeren, men endnu er der ikke konstateret ynglende skarv på de bornholmske fuglefjelde.

Til gengæld er antallet af Lomvie og Alk vokset betragteligt de seneste 25 år. Både her ud for Kongestolen, ved Mulekleven samt ved Jons Kapel optræder begge arter i store flokke på havet i deres parringsspil. 

Alken synes tidligere udparret, og de forekommer som regel i par, medens Lomvie også midt i maj udfører deres spændende parringsspil på vandet ud for Kongestolen - samt de andre steder på klippekysten.

 

En større flok Lomvier i deres parringsspil på vandet neden for Kongestolen - midt i maj 2021
Om sommeren er det Sølvmågerne og måske nogle få Baltisk Sildemåge, der holder til i fuglefjeldet med et større antal Allike.
Tryk her og se, hvad fuglefolket registrerer på lokaliteten. 
 
Ligeledes er i nyere tid, 2013, et par Vandrefalke slået sig ned på klipperne, som de har gjort det ud for Slotslyngen ved Mulekleven. Læs mere om dette ved at trykke her.

Hen på sommeren er området karakteriseret ved en speciel sødlig lugt af de mange fugles ekskrementer - en pendant til Chiles guano, der udnyttes som Chilesalpeter.

 

Kælderhalsen

Kælderhalsen er en af naturens luner. Et hul i klipperne, et hul som en "gammeldags" kældernedgang, der kunne have været opstået dengang den baltiske issøs vandoverflade lå 20 meter højere end nutidens hav.

I andre dele af verden, f.eks. på Gotland har man sådanne "porte", og her har man en idé om, at folk, der går gennem porten, vil blive løst for de sygdomme og skavanker, der måtte plage dem. Men, pas på, terrænet her indbyder ikke just til sådanne eksperimenter.

Til trods for den umiddelbare nærhed til ekskrementerne på fuglefjeldet, må man antage, at klipperne her på vestsiden af Hammeren er noget af det mindst næringsbelastede område på øen.
 
Lav, eller som de også kaldes lichener tåler ikke den luftbårne forurening, derfor finder man øens artsrigeste forekomst af laver her.
 

Undersøiske grotter

En skjult verden for folk på land er de hulheder, der befinder sig under havets overflade.
 
Netop her for foden af Kongestolene kan man som undervandsdykker besøge to hulheder: Store Grotte og Lille Grotte.
 
Store Grottes indgang ligger ved havbunden på små 10 meters dybde og den er snæver og strækker sig små 40 meter ind under Hammeren!
 
Dybt inde i klipperne udvider den sig, og man kan som svømmedykker opleve en underjordisk hulhed dannet af vandets konstante erosion siden seneste istid for godt 15.000 år siden.
 
TV2Bornholm har beskæftiget sig med disse hulheder, og kan på TV2Bornholms website opleves ved at aktivere dette link: http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&serienavn=I+Østersøens+dyb&id=204196#204196
 
 
Lille Grottes indgang ligger ikke helt så dybt og den er mindre end 20 meter - også i dette tilfælde ind til en hulhed inde i klipperne og over havets normale vandstand! Aktiver linket:  http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&serienavn=I+Østersøens+dyb&id=204492#204492 og oplev stedet fra TV2Bornholm.
Kongestolklipper fra havet
Alk udparret på Kongestolen midt i maj 2021
Alk optræder parvis på havet for foden af Kongestolen midt i maj 2021
Kælderhalsen, en bro af granit
Kysten indrammet af Kælderhalsen
Kælderhalsen set fra havet
Inskription - en gæst inde i Kælderhalsen
Axel Schous visualisering af grotterne i det bornholmske kystlandskab - han mangler dog de grotter, hvis indgang ligger under havets overflade!
Sprækker dybt ind i kysten på Hammerens stejlkyst
Grottefyldt kystlandskab med Store Grotte og Lille Grotte dybt inde i klipperne under Hammeren