Vis menu Søg

1 Rønne Havn

Rønne

Rønne Havn

En tur rundt på Bornholm vil altid begynde på Rønne havn. I hvert tilfælde, hvis man besøger øen med eget køretøj. 
Granitkuglen på Rønne havn med årstallene 1921, 1967 og 1976

I så fald kan man betragte granitkuglen på "Kongen" yderst på dampskibskajen.

Den er et fantastisk smukt eksempel på bornholmsk håndværk. Pladen, den hviler på, har indgraveret tre årstal, og jeg har endnu ikke trods ivrig søgen kunnet finde ophavsmanden til dette monument.

I 2007 henvendte jeg mig til Bornholms Tidende i håbet om, at en af avisens læsere kunne give oplysninger om denne stenhugger og hvorfor kuglen med de tre årstal er anbragt her på Kongen.

Læs mere her. Men henvendelsen gav IKKE det ønskede resultat.

Årstallet 1921 kan dog vise hen til den udvidelse af havnen, der blev påbegyndt det år. Tryk her og læs mere.

Årstallet 1967 kan vise hen til anlægget af Vesthavnen. Tryk her og se et billede fra Rønne Byarkiv.

Årstallet 1976 kan være relateret til stedet, hvor kuglen er placeret. På grund af de nye store færgers ankomst til Rønne i 1978 skulle der ændres på området "Kongen", som er det yderste af dampskibskajen, hvor ledefyret står.

Det blev revet ned i 1977, men genopbygget i 1979. Tryk her og læs mere om stedet i Bornholms Tidende 2. august 1976.

Det var også i 1976, at et større arbejde på Søndre Bådehavn blev afsluttet.

Rønne Havn som en udposning på kysten i maj 2012. Foto: Eigil Holm
Også kyststien øen rundt starter på Rønne Havn. Tryk her og følg stien - og bliv klogere på det, du ser på turen. God tur.
 
Dog kan man inden turen øen rundt lige tage en smut op på Rønne Torv, hvor Jun-Ichi Inoues "Tidesten" fortæller dig, hvad klokken er slået. Tryk her og se nærmere.
 
Tidestenen klokken 12 den 21. juni, ved sommersolhverv

Havnen har ændret noget på kystlandskabet, og står man i dag ved mindet for de faldne fra sidste krig og kigger ud gennem gattet, så ligger bølgebryderen næsten 1500 meter udenfor den gamle kystskrænt.

 

Rønne Havn oktober 2019 efter udbygning. Billedet tilhører Rønne Havn

Fuglelivet på havnearealet

Havnebassinerne yder i dag læ for mange forskellige arter dykænder og især i bugten ved oliepieren, hvor kølevandet fra Østkraft ledes ud i havnen vil der selv i hårde vintre med islæg kunne iagttages en bred vifte af havfugle.
Rønne Havn - en tidlig morgen
Lille lappedykker og Lille Skallesluger samt Gråstrubet Lappedykker og Stor Skallesluger er havnens ornitlogiske hits og ses sammen med de mere almindeligt forekommende Havlit, Troldand, Bjergand, Taffeland og Gråand samt Blishøns, Skarv og Knopsvaner.
 
I nyere tid er der iagttaget et par Vandrefalke, der har vist interesse for en af havnens større siloer - dog endnu uden at yngle.
Fire hedelærker på ruderatet ved Nørrekås i februar 2021. Foreviget af Hans Fæster. Billedet tilhører Hans Fæster
Endelig har det vist sig, at ruderatet ved Nørrekås yder en del småfugle eksistensmuligheder om vinteren. Således i februar 2021, hvor fuglefolket valfartede til stedet for at opleve Hedelærker, der på deres træk længere mod nord tilbragte nogle dage på stedet.
 
Også Snespurv og Bjergirisk kan opleves her i vinterperioden. Tryk her og se, hvad der senest er observeret af fugle på havnen.
Vejarbejder på Rønne Havn - en rundkørsel bygget op af lokale materialer - fornemt udført af lokale arbejdere

Floraen på havnearealet

Også plantelivet er ganske interessant med stor mangfoldighed.

Hindeknæ foran søfartsmonumentet

På den gamle kystskrænt ved Munch-Petersens vej vokser i det tidlige forår både Fuglemælk og Ager-Guldstjerne, og på en af havnens bunkersanlæg det sjældne løg Italiensk Hvidløg, Allium pendulinum, tryk her og se nærmere.

Og i de seneste år har et nyt græs for Danmark, Liden Kærlighedsgræs, Eragrostis minor, fundet sig tilrette langs veje og fortove på og ved havnen. Det er så sjældent, at det endnu ikke er beskrevet i landets floralister.

Liden Kærlighedsgræs

På grund af en hetz fra det lokale dagblad mod "ukrudt" må man erkende, at forståelsen for den biologiske mangfoldighed fortsat har langt endnu. Tryk her og læs lederen i Bornholms Tidende den 22. juni 2023.

Ordet "ukrudt" er som det defineres i "Den danske Ordbog" en dansk oversættelse af det tyske udtryk "Unkraut", "ikke Kraut", hvor ordet Kraut er det tyske ord for kål!

Altså en uønsket plantevækst i middelalderens kålhaver.

På moderne dansk må "ukrudt" derfor kunne defineres som:

Definition på udtrykket "ukrudt"

Villum Clausen

Besejlingen af Bornholm og dermed Rønne Havn tog et kæmpespring, da Villum Clausen blev indsat i besejlingen af Ystad i april 2000.

Villum Clausen på vej ind i havnen 2009

Leonora Christine og Express 5

Leonora ankommer til Rønne 10. juni 2011 - efter at have rejst fra Fillipinerne non stop

Rønne Havn nytårsmorgen 2024. Færgerne har ligget i havn nytårsnat - alle fire, Poul Anker, Hammershus, Express 1 og Express 5.
Dannebrog i havnen
Sommersolhverv på Rønne Havn 21. juni 2023 - Grønlands nationaldag
Rønne Havn 1849 - Manza
Olaidag 29. juli 2023 på Rønne Havn
Sønderkaas bådehavn omkring 1890. Billedet tilhører Bornholms Museum
Havnebugten omkring 1890. Billedet tilhører Bornholms Museum
Udbygningen af havnen i 1921. Billedet tilhører Bornholms Museum
Ledefyret på "Kongen"
Tidestenen ved vintersolhverv
Mindesmærke for faldne søfolk under seneste verdenskrig
Afstandene på Bornholm er relativt korte, her fra Rønne torv i 1960'erne. Billedet tilhører Bornholms Museum
Krydstogtsskib i Rønne havn. De besøgende ledes op i Rønne centrum langs havnefronten
Rønne Havn - en biotop med stor botanisk mangfoldighed i juni 2023
Bornholmsk Røn. Selvsået ved stien med gæster fra krydstogtkaj til Rønne centrum. En botanisk velkomst
Ukrudt - som det forklares i "Den danske Ordbog"
Skandale! Mangfoldigheden af planter på Rønne havn reduceret i juli 2023. Og enfoldigheden har taget overhånd!
Fuglemælk på den gamle kystskrænt under Kapelvej
Havnebakken - vokseplads for Ager-Guldstjerne
Ager-Guldstjerne
Italiensk Hvidløg på Rønne Havns bunkersanlæg
Italiensk Hvidløg på bunkers ved pølsevognen
Liden Kærlighedsgræs
Express 5's ankomst 16. april 2023 - efter at have rejst non stop fra Fillipinerne