Vis menu Søg

3 Lersøvej - Fredensborg

Lersøvej - Fredensborg

Knorrenborg

Pythuset

Møllebugten

Sandet er i nyere tid forsvundet fra Møllebugten ud for Hotel Fredensborg, der indtil århundredeskifet 1800/1900  hed VibehusetKnorrenborg eller Knurrenborg og som  lå i sin egen Løkke ved Ormebæk

Her blev der i 1800-tallet gravet efter ler, og der var anlagt i teglbrænderi.

Stranden ud for Fredensborg omkring år 1900. Billedet tilhører Bornholms Museum

Vibehuset havde fået navn efter familien Vibe, der på et tidspunkt tidligt i 1800-tallet var stedets beboere.

Navnet Knorrenborg skulle skyldes det forhold, at der på stedet skulle have været et voldanlæg, hvorfra der fra tid til anden blev skudt! 

I en annonce i Bornholms Tidende den 28. maj 1898 meddelte den daværende ejere, at han ønskede sin ejendom fredet og navnet ændret til "Fredensborg". Ligeledes satte han den til salg!

En senere ejer, Avlsbruger F. P. Marker, ønskede i 1911 at sælge stedet for at emigrere til Amerika. Tryk her og læs en annonce, der bekendtgjorde dette salg på en offentlig auktion.

Det lykkedes imidlertid ikke at få stedet solgt, men bagermester Petersen fra Laksegade forpagtede i januar 1912 Fredensborg for at videreføre det som landbrug og det "udskænkningssted", det nu havde udviklet sig til. I 1914 erhvervede han stedet, og historien om Hotel Fredensborg var således startet.

I 2012 holdt man 100 års jubilæum, og der blev udgivet en jubilæumsbog, "Hotel Fredensborg - Gæstfrihed og gastronomi på Bornholm gennem 100 år" forfattet af Jacob Ludvigsen. I den er hele historien herfra så flot fortalt. Tryk her og se bogens omslag.

I Rønne Byarkivs website er en side, der beskriver hotellets historie, tryk her og læs mere.

Fredensborg-bugten sommeren 1968. Billedet brugt i en nytårshilsen fra Hotel Fredensborg og tilhører Birte Jensen.

Ormebæk

I middelalderen har der i "Rønne Syd" været store engarealer, der blev drænet til Ormebæk.

Den løb i sit åbne løb ned til Knorrenborg og på det sidste stykke kort før udløbet i havet falder vandet over et vandfald en miniature, dannet af den hårde lerjernsten.

I forbindelse med udstykningen af hele Rønne Syd er Ormebæk lagt i rør, og den kommer først frem i fri dressur ved Fredensborgs P-plads.

Møllebugten - vanskeligt at gå langs stranden i dag
Det, der i 1960'erne og før den tid kunne være en behagelig strandtur langs de geologisk enestående og nationalt vigtige profiler fra Rønne langs Galgeløkken til Fredensborg og videre forbi Lersøvej til Stampen, er i dag ikke mulig. Tryk her og se sandstranden neden for Hotel Fredensborg sommeren 1968.
 
Årsagen er den massive udsmidning af marksten, granit og beton for foden af de yderligt byggede huse langs Strandvejen.
 
Tryk her og se, hvorledes der i januar 1991 var smidt marksten på skrænten nedenfor Hotel Fredensborg - sten, der var hentet fra rydningen af Rønne Golfbane i Robbedale. Læs om denne rydning ved at trykke her.
 
Senest er det sket ved opfyldning af den tidligere Pythus-lergrav og etablering af privat havneanlæg på kysten!
Nyere havneanlæg som udbygning af kysten
Som navnet antyder har stedet noget med ler at gøre, her lå et af øens første teglværker- ved Pythuset, og endnu en af de gamle lergrave kan man fortsat finde som en lille vandfyldt sø.
 
"Pyt" skulle efter stednavnebogen henvise til en pøl eller et sumphul, en tilstand, der helt sikkert er opstået efter at der i det små er gravet efter ler til lerklining og på den måde etableret en fordybning i landskabet! På Traps kort fra 1858 havde stedet navnet Puthuus.
 
Teglværket er forbilledligt omtalt i bogen: "Under overfladen", hvor der med billeder og tekst er gjort rede for historien om lergravning og for den sags skyld også kulindvinding på denne tidligere strandmark.
Rønne Teglværk på stranden ud for Pythus omkring 1900. Billedet tilhører Bornholms Museum

For enden af Lersøvej er der kommet sand tilbage på stranden, og den bagvedliggende skov kan supplere med endnu mere sand, hvis noget forsvinder. Skrænterne her synes ikke at være så vigtige at plastre til med marksten som længere inde mod Rønne.

Skoven er plantet på den tidligere Rønnes søndre Udmark, og hvis man fortsætter sin vandring på stranden forbi det første vandløb - Onsbæk, kommer man til udløbet af Vellenså.

Den danner sognegrænsen mellem Rønne og Nylars, og søger man lidt ind i land langs dette vandløb, finder man en ca. 1 meter høj sten med inskription.

På den ene side står der "RF" og på den anden side "NLS F" - markeringen af skellet mellem Rønne Frihed og Nylars sogns Frihed.

Disse skelsten var vigtige markeringer for mulige ejendomsforhold til datidens "gode vrag" på kysten øen rundt.
 
Ikke mange nulevende bornholmere kender dog disse stens tilstedeværelse og betydning.
 
På sognegrænsen mellem Hasle og Klemensker findes to sten, som kunne bruges som sigtemærker, men en eventuel anden sten her i Rønne Plantage har det ikke været muligt at genfinde.
 
Tryk her og læs mere om de bornholmske sogneskel-sten.
Skrænten under Fredensborgs parkanlæg undermineres ved at højvandet skyller juraler ud af brinken
Fredensborgbugten september 2019
To teglbrænderier på Rønne Søndre Udmark i 1858. Trap
Sandet er forsvundet fra Møllebugten
Knorrenborg Løkke med Ormebæk og Teglbrænderi i 1858. Trap
Meddelelse i Bornholms Tidende 24. januar 1912
Ormebæk dræner "Rønne Syd" i 1883
Ormebækkens vand falder over et mindre vandfald dannet af den hårde lerjernesten
Fredensborg-bugten 1920 - med sand! Kilde ukendt
Fredensborg-bugten 1915. Malet af Claus Johansen. Tilhører Bornholms Kunstmuseum
Stranden nedenfor Hotel Fredensborg 1967. Foto tilhører Bornholms Museum
Møllebugten ud for Hotel Fredensborg januar 1991 - uden et sandskorn
Puthuus med Teglbrænderi 1858. Trap
Rønne Teglværk ca. 1900, teglværksgraven fyldt med vand. Billedet tilhører Bornholms Museum
Husene i Møllebugten skræntfodsikret med marksten
Sandet er væk, og det er ikke mere muligt at gå langs stranden i Møllebugten
Vellensåen løber ud i sandstranden
Sogneskelsten med inskription NLS F - Ny Lars Sogns Frihed
Sogneskelstenen med inskriptionen RF for Rønne Frihed
Møllebugten ud for Hotel Fredensborg efteråret 2019