Vis menu Søg

1 Rønnes undergrund

Rønnes undergrund

Håndværk og industri

Populært sagt, så er det i Rønne, Bornholm starter.

Rønne hed tidligere Rodne, Rothna og Røthna.
 
Navnene er afledet af tillægsordet rådden, der sigter til byens beliggenhed på det oprindeligt lave, sumpede og tangfyldte kystområde, der dengang forekom ved stedets første landingsplads for både - den nuværende inderhavn og Sdr. Bådehavn.
Dannebrog ved Honnørkajen på Rønne Havn, her starter turen øen rundt
Med sin beliggenhed på det sydvestligste hjørne af øen oven på rige geologiske forekomster af ler, kul,sand og grus fra Jura og Kridt og med korte afstande til ligeledes rige forekomster af kaolin og granit har byen fra naturens hånd haft rige forudsætninger for et omfattende håndværk og en givtig industri med lokale råstoffer fra undergrunden.
 
I byens østlige udkant kan man i Onsbækken se, hvorledes nexøsandsten overlejres den forvitrende granit.
 
Det er det eneste sted på hele øen, sådan noget forekommer. Tryk her og se nærmere.
 
Med års mellemrum bliver der bygget i Rønnes centrum, og enhver udgravning til nye fundamenter og kældre afslører nye forhold om Rønnes undergrund - i mangel af de åbne lergrave, som var så almindelige for mindre end 100 år siden.
 
Øverst i lagserien ser man vandaflejret grus og sand fra den periode, isen smeltede væk fra øen. Tryk her og se aflejringerne tættere på.

Besøg lokaliteter, der fortæller mere om råstoffer i Rønnes undergrund, og oplev historiens vingesus på stederne, hvor det skete.

Lergrave, kaolingrave og granitbrud i en halvmåne rundt om Rønne. Foto tilhører Eigil Holm

Samhandel og transport

I indfaldsvejen til Rønne fra øst - fra råstofgravene - er der i den nye rundkørsel for foden af Snorrebakken rejst et kunstværk kaldet "Samhandel og transport".

Det er kunstneren Niels Erik Gjerdevik, der i sit værk med to containerrammer og en gylden vejrhane forsøger at illustrere, at "Bornholm som en ø er afhængig af kommunikation, infrastruktur og vejret for at kunne eksistere i en global verden".

Stubbeløkken med knuseværk
Nygårdsgraven - en kaolingrav
Von Salchows søkort 1813 med de første teglværkers placering
Sandstenen overlejrer granitten i Onsbæk
Juraaflejringer under Galgeløkken
Snorrebakkesøen - et rekreativt område efter mere end 100 års industriel udvinding af kaolin og ler
"Samhandel og transport" forankret i en mangfoldig flora