Vis menu Søg

Kyststien rundt om Bornholm

Det bornholmske kyststinet er på i alt ca. 110 km. Det giver fodgængere/vandrere mulighed for at færdes ugeneret af anden trafik langs kysten øen rundt og opleve naturen på tæt hold.

Nettet er sammensat af gamle redningsstier, skov- og kyststier samt nyanlagte stier. Enkelte steder på nordkysten har geologiske forhold vanskeliggjort anlæg af nye stier, hvorfor det på kortere strækninger vil være nødvendigt at benytte landevejen, og mange steder på sydkysten er det forstranden, der benyttes som "sti". 

Kyststi ved Sandkås

Bornholms Amtsråd udgav i juni 1993 en guide til kyststierne, og det er indholdet i denne, der er gengivet i det følgende.

Layout, tekst, illustrationer og kort blev udarbejdet af Bornholms Amts Tekniske Forvaltning ved Ann Wermelin, Jette Nykjær Iversen, Peter Flensborg, Gerda Kofoed og Finn Hansen

Vandrere på kyststien nord for Hasle i 2020
Vandrere på kyststien mellem Saltune og Ypnested i maj 2021
Vandrere i september 2021 gennem Bølshavn strandoverdrev
Vandrere på kyststien nord for Nexø i 2020
Tre vandrere på Galgeløkken 5. august 2021 på vej til Rønne Havn og færgen efter turen "øen rundt" på kyststien...
Kyststien på østkysten mellem Saltune og Ypnested