Vis menu Søg

16 Prins Christians Kilde

Prins Christians Kilde

Biskops Kilde - Rødbjerg Kilde

Sandflugtskommissær Peder Dam Jespersen havde under sit arbejde med at tilplante Sandflugten opdaget, at en kilde ved Blykobbeå havde fortrinligt vand.

 

Da prins Christian Frederik, den senere Kong Christian VIII i 1824, besøgte Bornholm og en tid opholdt sig i Rønne, blev vandet til hans kaffe hentet fra denne kilde. Jespersen fik herefter Prinsens tilladelse til at give kilden hans navn.

Jespersen lod kort tid efter Prinsens besøg på egen regning kilden forsyne med indfatning og en tilhugget vandreblok, hvis lyse granit var gennemtrukket af to næsten parallelle årer. På forsiden af denne er at læse:

 

Prinds Christian Frederiks Kilde

- Minde om Hans Højheds Nærværelse

paa Bornholm Juli 1824

- Fryd han fandt I Borgerfred.

Alt han vandt Ved Kjærlighed.

 

Og på "bagsiden" en inskription af daværende Rektor P G Bohrs tanker omkring Prinsens tilstedeværelse i området:

 

Milde Glæder

Kilden spreder

Om sin Bred.

Ynde hviler

Blomsten smiler

I dens Fjed.

Folket ærer

Hver, som nærer

Livets Væld;

Med ham iler

Om Ham Smiler

Liv og Held.

Følger Nøie

Fyrstens Øie

Kildens Spor,

Hver en Alder

Ham da kalder

God og Stor.

 

 

Se stenen med inspriptionen ved at trykke her

Kilden var midt i 1800-tallet et samlingssted for det bedre borgerskab på søn- og helligdage. 

En gæstgiver og en bager fra Rønne havde fået lavet borde og bænke, og der blev serveret te og kaffe med hjemmebagt brød. 

I 1875 blev der givet sommerbevilling til gæstgiveri ved den nærliggende Blykobbe Vandmølle, i daglig tale bare Vandmøllen, som herefter overtog serveringen og virkede som traktørsted for rønneboerne i små 100 år. 

I nyere tid har man ved at etablere fangstanlæg i Blykobbeåen fanget en stor del af de havørreder, der sidst på efteråret søger op til gydepladserne længere oppe i vandløbet. 

I dag er det ikke mere lovligt at fange ørreder på denne måde, og med tiden bliver de igen fjernet, og vandløbet bliver genoprettet i sit naturlige forløb. 

Plantevæksten ved Prinsens Kilde synes upåvirket af tidens indgreb i naturens orden generelt, og en plante som Almindelig Månerude kan man iagttage i kildens umiddelbare nærhed. 

 

De Syv Brødre

En af attraktionerne ved Prins Christians Kilde var i mange år en Birk, som fra grunden havde skudt syv stammer. Heraf navnet "De Syv Brødre".

 

Træer har det med at blive gamle og forgå, og det samme er overgået dette tidligere så kendte udflugtsmål.

"De Syv Brødre", fotograferet af Skovrider Nielsen i 1947.

Biskops Kilde - Rødbjerg Kilde

Biskops Kilde var i følge Lauritz de Thurah en af de fire "berømte og bekendte Kilder paa Landet". De tre andre var Helligdomskilden ved Rø, Koldekilde i Almindingen og Salomons Kilde på Hammeren. Læs mere om øens ni helligkilder ved at trykke her

Biskops Kilde lå i kanten af en lille skov, der hørte til Bukkegård på sognegrænsen mellem Nyker og Klemensker, hvilket tydeligt fremgår af Hammers Kort fra 1746-50. 

I dag er Biskops Kilde tørlagt, og går man en tur i skoven ser man tydeligt større anlæg af drængrøfter, der tidligt har tørlagt kilden. 

Til gengæld springer Rødbjergkilderne længere nede ad bakken vest for Biskops-Kilde. Det var ved denne kilde, at der i 1923 blev etableret en mineralvandsfabrik, kaldet Aqua-Radium Rødbjerg Kilde på grund af vandets rige indhold af Radium. 

I dag er sporene efter denne industri for længst  ryddet af vejen, og kilderne befinder sig på privat ejendom, hvor man ikke har adgang uden ejerens tilladelse. 

 

Rødbjerg-kildevæld med rustrødt vand
Kildekar
Et noget hengemt mindesmærke
Prinsens Kilde-obelisk
Blykobbeåens ørredfangstindretning
Månerude i nærheden af kilden
De Syv Brødre markeret på Skovkort fra 1978
55 kilder med navne, samlet i Bornholms Stednavne fra 1950, heraf ni helligkilder
Biskops Kilde nord for Bukkegård 1746-50
Prins Christians Kilde, Biskops Kilde og Rødbjerg-Kilde
Rødbjerg Kilde-spring