Vis menu Søg

21 Smaragdsø

Smaragdsøen

- en tidligere lergrav

Tidligt i 1900-tallet blev leret til fabrikationen af teglværksprodukter på Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik hentet i denne grav, men på grund af et meget kraftigt vandspring i bunden blev gravningen standset og forlagt til den nye grav syd for - den nuværende vandfyldte Pyritsø.
Klinkerfabrikken 1945
Baggeåen er i dag kunstigt ført gennem Smaragdsøen, og opgangsørreder kan i de sene efterårsuger forvilde sig ind i søen i stedet for at følge vandstrømmen videre op i landet.
 
Umiddelbart før Smaragdsøen samles den sydlige Mulebyå med Baggeå, der tidligere er løbet sammen med Samsingså.
 
De tre vandløb har et opland på godt 40 km2, og har deres udspring i Simblegårdsliniens grusbakker. Tryk her og læs mere om disse grusbakker.
 
Ved åernes sammenløb har kommunen sammen med Danmarks Miljøundersøgelser bygget en målestation, hvor åens vandføring måles automatisk.
 
Smaragd og Pyritsøerne 2012
På stranden udenfor søerne har man langt tilbage i historien samlet "Haslekul", der efter kraftige pålandsstorme er blevet frigjort fra deres sammenhængende lag et stykke udenfor kysten.
Baggeåens udløb
Baggeåen løber gennem Smaragdsøen
Smaragdsø, Pyritsø og Safirsø i Klinkerskoven
Baggeåens udløb i havet
Målestation ved overfaldsbygværk i Baggeåen
Filtet Hestehov ved Baggeåens udløb
Dammusling på stranden efter at være skyllet ud fra Smaragdsøen