Vis menu Søg

22 Klinkerfabrikken

Hasle Klinker og Chamottestensfabrik

På Bornholm findes kulførende lag fra den geologiske middelalder, Jura, i en landstrimmel på 1-2 kilometers bredde langs vest- og sydkysten.
 
Kullene er dannet af datidens planter, hvis rester blev ophobet i store sumpe og dér langsomt omdannet uden tilstedeværelse af lys og luft.
Undergrunden og områdets råstofgrave

Den første kendte kulbrydning på øen kom igang, da Christian IV i 1640 befalede, at der skulle sendes nogle prøver af bornholmske stenkul over til ham.

1650-1674 gav Frederik III bevilling til at kullagene kunne udnyttes, og senere er det gået slag i slag uden at de implicerede kulbrydere på noget tidspunkt spandt guld på de bornholmske kul.

Den 15. september1843 dannede 27 såkaldte fremståend mænd "Hasle Kulværks Interessentskab". Dette selskab var så kapitalstærkt, at det kunne planlægge en kulbrydning under virkelig industrielle former, og ved kongeligt brev af 21. februar 1844 fik det overdraget Klemensker Strandmark til ejendom.

Sideløbende med kulværksdriften ville man også udnytte det fine ler, der forekom sammen med kullene, og fabrikken satte en fabrikation af klinker og ildfaste sten i gang. Men udgifterne til brydningen af råstofferne viste sig at være alt for store i forhold til den pris, der kunne opnås for de færdige produkter, og efter 21 års drift gik selskabet fallit.

Efter flere tilløb blev i 1889 et nyt selskab dannet, "Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik". Dette selskabs planer gik i første række ud på at udnytte det fine ler på stedet. Man ville specialisere sig i de meget hårde klinker, som det kalkfrie ler egnede sig så godt til.

Virksomheden udviklede sig til øens største arbejdsplads, men blev indhentet af konjunkturerne.
 
I 1980 trådte Bornholms amtsråd til med en "hjælpepakke", men også den blev opbrugt, og i dag er Hasle Klinker på Klemensker Strandmark igen historie, men en god historie om en arbejdsplads, der for 50 år siden skaffede mere end 600 bornholmske familier et levebrød - på grundlag af undergrundens skjulte råstoffer.
Klinkerfabrikken 1956
Virksomheden er omorganiseret og i 1993 blev der udarbejdet et 150 års jubilæumsskrift: Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik i 150 år, der er skrevet af Heidi Pfeffer og som i tekst og især mange historiske billeder fortæller denne lange industrihistorie.
Hasle Klinker mursten fra 1936
Endnu et byggeri fra 1939
Brændte sten fra Hasle
Fortov i Hasle med lokale produkter
Hasle klinker-farven
Fabriksbygningerne under nedrivning
Den store produktionshal under nedtagning
Det er snart nat over industrieventyret i Hasle Klinkerskov