Vis menu Søg

24 Levka

Levka - Levke

I middelalderen var stedet et ophalersted for fiskerbåde ude på Klemensker Strandmark.  
 
Frem til i dag har der kun været et beboet helårshus samt enkelte fritidshuse i den tidligere Levke Løkke.
 
Fiskerlejet er dog næppe ret gammelt, da det aldrig er nævnt sammen med andre fiskerlejer i skatteregistre m.v.
 
Der er stor sandsynlighed for, at det oprindeligt er skanseanlægget, Levkekrogens Batteri, der har givet stedet dette navn  efter en oberstløjtnant Leuche, som var kommandant på Bornholm i 1660'erne.
 
I så fald skulle stedsangivelsen snarere være Levke og ikke Levka.
På kort fra 1660 over Bornholm , "Hvorpaa Batteriernes Beliggenhed er marqueret...." er der angivet fire fra Levke-bugten, heraf et benævnt "Levke Krogens Batterie".

Tryk her for et større kort over øens batterier i 1660

Medens sandflugten rasede i 1700-tallet var jorden til fiskerlejet udfæstet til beboerne, og der blev drevet landbrug.
 
Lokalhistorikeren Jens Chr. Skaarup har i sin bog om de bornholmske kystskanser kunnet konstatere, at den skanse, der fortsat kan erkendes umiddelbart nord for Levkahuset, er det batteri, der på kortet fra 1660 er kaldt "Leukekraagen". De tre andre, benævnt Leukebugtens Batterie, "er alle forsvundet under oprømningsmatriale fra klinkerfabrikken og kulgravningen ved Rubinsøen".
 
Batteriet er ikke fredet og derfor IKKE underlagt den beskyttelse, andre anlæg af historisk værdi nyder godt af.
I dag er Levka kendt og søgt for sin fine badestrand. Samt et godt sted for lystfiskere, som har mulighed for at komme langt ud i havet mellem Levka Oddes mange vandreblokke.
Den sidste fisker, Regnersens fiskerhus groede mere og mere sammen med den omgivende natur... Men er i dag revet ned og alle spor efter fortidens fiskermiljø erstattet af et anderledes nyt byggeri

Ubådsstøjmålerstation

Under 2. verdenskrig var der i Levka en støjmålestation for U-både. Man havde bygget et anlæg, der fra luften skulle minde om et bornholmsk landbrug, men ingen lokal havde reelt adgang til stedet.
Levka-Stationen i marts 1941. Billedet tilhører Bornholms Museum
Der findes fortsat rester som fundamenter og flisegulve efter denne station samt et luftværnstårn i området, og i bogen Tyske og russiske aktiviteter på Bornholm under 2. Verdenskrig af Sørensen, Pihl og Andersen er der en udførlig beskrivelse af forholdene, som de har været - med illustrationer.
 
Også ved Bro Odde i Poulsker syd For Snogebæk i den anden ende af øen har der været et lytteanlæg. Tryk her og læs mere.
Sildegamme med information om støjmålestationen
Den lokale borgerforening i Sorthat-Muleby har samlet et værdifuldt materiale i form af et hidtil ikke offentliggjort materiale af dokumenter og billeder og benyttet det i fire oplysningsplancher, der er hængt op i en "sildegamme" på stedet.
 
Teksten fra plancherne er venligst lånt ud til læserne af dette site og kan læses ved at trykke her.
 
Ligeledes har man ryddet en større del af de tidligere grunde for opvækst således, at man på stedet kan danne sig et overblik over stedets bygninger.
I Bornholms Tidende var der 4. juli 2020 et større indlæg om denne åbning af et stykke gemt krigshistorie

Bygningerne i øvrigt, der var opført af træ, er flyttet til Hasle Fælled og benyttes i dag som vandrerhjem. Tryk her og se.

Levka Odde sommer 2020
Klemensker Strandmark med Levka-løkken, matr. 164 og 165, på sognekortet fra 1879
Levka-løkken på Matrikel1-kortet over Klemensker sogn fra 1818
Levka - et mindre fiskerleje
Leuke Krog med angivet Batteri i 1746 på Hammers Kort.
Leuke Krog på I D Petersens kort fra 1760
Levkas sidste fisker, Charles Regnersen, døde og hans efterladenskaber overlevede ham! Ingen magtede at fjerne sporene efter denne driftige erhvervsfisker.
Sporene efter Regnersens virke er fjernet og i stedet bygges nyt på Klemensker Strandmark
Ophalersted for de lokale fiskerbåde
Udsigt fra Levka til Rønne
Lyttestationen fra Nord. Bornholmske Billeder
Fundamentet til lyttestationen ligger intakt i skovbunden i Levka
Et endnu ikke fritlagt fundament i skovbunden