Vis menu Søg

23 I Myrene

I Myrene

Smørenge

Da Nylars kirke i sin tid blev bygget, blev den strategisk lagt på en lille tange ud i det omfattende vådområde - Nye Lars Myre.
Nylars Myre ved snesmeltning
De tidlige bebyggelser var, som det fremgår af vedstående kort fra 1746, lagt på den tørre jord. Således også 7. Vdg. Lille Myregård på sydkanten af Myren. Tryk her og se nærmere.
 
Den synes imidlertid hurtigt at være bukket under for rationaliseringen i landbruget allerede dengang og er blevet lagt ind under den nuværende 35. Sgd. Hovedgård.
 
Denne hed tidligere Havelgaard, men da Lille Myregaard i 1813 blev opgivet som Stæl uden bygning for 35. Sg., har den nærmest pr. automatik fået navnet "Hovedgården".
 
Da dræningen tog fat i midten af 1800-tallet blev de store eng- og mosearealer omvandlet til kultur.
 
Men, engang imellem får naturen lov til at vise, hvad der vil ske, når mennesket igen overlader området til naturens egne kræfter.
 
Det sker engang imellem ukontrolleret ved kraftige regnskyl og tøsmeltning, og fordi den gamle grøft midt i 1960'erne blev lagt i snævre rør gennem parcelhuskvarteret mellem Dyrendalsvej og Bjælkevej i Nylars opstår en naturlig opstuvning af vand omkring hal og forsamlingshus.
 
Natten mellem den 16. og 17. marts 2005 måtte man bede CF om hjælp, og i flere døgn pumpede man herefter hvert minut mere end 20.000 liter vand ud af myren for at det ikke skulle overskylle Nylarshallens store parketgulv!
 
Det svarer til, at der i døgnet blev flyttet en vandmasse svarende til omkring 30.000 m3!
 
"Smørenge" er et naturnavn, der kan henføres til først i 1600-tallet, da der i forbindelse med et skifte på en af gårdene blev henvist til lokaliteten "i Smør Engen".
 
Betegnelsen må antages for at have været rosende, idet der henvises til, at "engene er meget frugtbare", og at køerne, som græsser der, "giver godt smør"!
Nylars Kirke ligger tørt oppe på sin tange ud i Myregårdsmyren
Myr og enge syd for Nylars Kirke i 1750erne
A38 er lagt op på en dæmning gennem Myregårdsmyren
Civilforsvaret forsøger at begrænse skaderne ved opstuvningen foran Nylarshallen
Køer i Smørenge