Vis menu Søg

122 Louisenlund

Louisenlund

Bautasten

Fænrisstenen

I Louisenlund finder man Bornholms næststørste samling af bautasten. Spredt mellem træerne kan man i dag tælle henved 50 bautasten, men oprindelig har der været flere. 

Bautasten er aflange indskriftsløse sten, der er rejst på højkant. Internationalt går de under betegnelsen "menirer". 

Den største samling bautasten på Bornholm finder man i Gryet, tryk her.
 
Mange af bautastenene er henved 2,5 meter høje, og en enkelt er fyldt med skåltegn.
Louisenlund med en del af de 50 bautasten
Louisenlund blev købt af Frederik den VII under et besøg på Bornholm i 1851. Han gav stedet navn efter Grevinde Louise Danner, der sikrede stedet en fast årlig ydelse til vedligeholdelse.
 
I dag er denne forpligtelse overgået til Jægersprisstiftelsen, der stadig ejer stedet.
Louisenlunds bautasten badet i hvide anemoner

Fænrisstenen

I Gyldensåen ca. 150 meter syd for Louisenlund ligger en pæn stor sten i den nordlige åbrink med navnet Fænrisstenen.

På dens overflade findes fem aflange fordybninger, der tydeligt er frembragt ved menneskeværk og rimeligvis ved, at stenen i en fjern fortid har været anvendt som slibesten for spidse våben.

Også denne sten har knyttet et sagn til sig, og dets hovedindhold er, at stenen af Jætten Fænris, der antagelig havde sit tilhold i Helvedesbakkerne, er kastet fra Aarsdale mod Ibs Kirke, idet han blev fortørnet over den tilbagevendende klokkeringning i det øjeblik han troede sig som eneherre over øen.
Fænrisstenen
Han kastede med venstre hånd, og trykket var så stærkt, at håndens aftryk fæstede sig i stenen.
 
Men, på grund af Fænris' mægtige raseri fik stenen for stor fart på og fløj højt over kirken til åen her syd for Louisenlund.
Bautasten af alle slags - høje og lave , slanke og buttede
50 bautasten i Louisenlund. Kilde: Fortidsminder på Bornholm
Louisenlund passes af Kong Frederik VIIs Stiftelse
Bautasten i det tidlige forår
Gyldensåen løber tæt på Louisenlund
Fænrisstenen i Gyldensåen