Vis menu Søg

101 Jernbanen over Stavehøl

Jernbanen over Stavehøl

"Med dampen oppe" er titlen på en bog fra 1989 af Svend Lund-Petersen med historien om jernbanen fra Aakirkeby til Gudhjem.
Jernbanens forløb over Kobbeåen ved Stavehøl i 1930erne

Den blev indviet den 27. juni 1916, men allerede den 18. august 1952 kørte de sidste tog med rejsende på Gudhjem-banen - og det var elever fra Statsskolen, der havde været på udflugt i Gudhjem. 

36 år fik banen altså lov til at leve, og når man tænker på, i hvor høj grad man havde haft folk i gang med at ændre på det kuperede istidslandskab, synes levetiden at have været noget kort. 
Hestetransport af jord ved udgravninger i Agerby

Umiddelbart vest for vandfaldet ved Stavehøl kan man opleve et smukt broanlæg i fint tilhuggede kvadrer i rødlig bornholmsk gnejs.

Broen over Spagerå umiddelbart vest for Stavehøl - en tør sommer 2022

Tilsvarende broer med jernbanedæmninger er bygget over Melstedbæk ved Gadegård og Kelseåen ved Frigård, tryk her

På strækningen fra Gudhjem til Almindingen station i Ekkodalen ønskede man bygget fire stationer i Gudhjem, Østerlars, Østermarie og Åløse samt trinbrætter ved Christianshøj og Stavehøl.

Af 43 indsendte forslag valgte man et projekt, der var indsendt af arkitekterne Kay Fisker og Aage Rafn. 
Jernbanestationen i Østerlars

De lignede ikke ikke andre stationsbygninger, og valget af dette projekt gav anledning til megen kritik fra beboerne, der betegnede stationerne som store røgerier.

Eftertiden må have lov til at begræde den manglende forudseenhed, man havde i de besluttende organer til at kunne finde genanvendelse for jernbanetraceet som vandre- og cykelstier mellem de i dag hensygnende stationsbyer. 
Jernbaneskinner pilles op ved Østermarie

Fra Stavehøl er det dog muligt på cykel at komme til Østerlars på banelegemet, selvom det er forlagt ved Kirkebogård, og i skoven cykler man på banen både ved Hareløkkerne og ved Christianshøj.

Stor vandføring i Kobbeåen - ført under jernbanebroen ved Stavehøl
Broens gennemløb set fra øst
Broens gennemløb set fra vest
Jernbanebroen sommeren 2022 - tørlagt
Jernbanebisser baner vej for jernbanetraceet
DBJs ruter og stationer på Bornholm
Stavehøl Trinbrædt ved Kobbevej - nu nedrevet
Gudhjem Station -endestation for Aakirkeby-toget
Jernbanekort over Gudhjembanen på Gudhjem Station
De sort/hvide billeder er hentet fra bogen "Med dampen oppe".