Vis menu Søg

108 Skrulle - Flæskedal

Skrulle - Flæskedal

Studeby

Skrulle er en fordanskning af det svenske udtryk "skrylle", der betyder "at optage et stort rum" samt at "skyde op i en pukkel".

I Skrylle på Hammers Kort 1746-50

Det er sådan, man oplever landskabet, hvis man her en tidlig forårsdag kommer kørende ad Skrullevej fra øst. Gennem den åbne naturskov øst for Skrullegård ser man, hvordan landskabet pukler sig op. Og midt i disse pukler ligger Skrullegård godt beskyttet.

For en menneskealder siden var det populært at fælde naturskoven og plante rødgran. Det har man også gjort i Skrulle, men rødgran egner sig ikke særlig godt til granitterrænet, og skoven ser i dag noget stormhærget ud.

Landskabet er relativt højtliggende, og to helleristningssten tyder på, at det i bronzealderen har været et samlingssted og at der er udført religiøse handlinger på stedet.

Det vides andre steder fra, at helleristningssten bevidst og ubevidst er fjernet fra moderne landbrugsarealer, idet de siges at være en hæmsko for effektivt landbrugsdrift.

Men, da det er vor tids kulturarv, må man mene, at vor tid må have råd til at kunne bevare disse kulturlevn idet en fjernelse af stenen eller ødelæggelse af stedet vil være uigenkaldelig.

 

Flæskedal

 
Det noget uskønne navn Flæskedal henviser til en meget naturskøn sprækkedal med græssende køer og blomstrende kirsebærtræer.
 
Sprækken har i Højlyngs-perioden været mere markant afsat i landskabet med den mæandrerende Kjeldse Aa løbende i bunden.
 
Navnet skulle skyldes en hændelse i tidligere ufredstider, hvor de lokale havde gravet "flæsk" ned i dalen for senere, når freden havde sænket sig over området, at grave det op igen.
 
 
 

Studeby

 
Grænsedragningen mellem Østermarie og Østerlars sogne er lagt i dette landskab.
 
I Østermarie lå Aaløsegård som sognets Selvejergård nr. 1, og i Østerlars Lillegård som dette sogns Selvejergård nr. 29.
 
Læs mere om Selvejergårde og Vornedegårde ved at trykke her. 
Lille Gaards Myr i 1746-50
Tæt på Lillegaard, men indenfor Højlyngsgærdet, lå Lille Gaards Myr, der må have været et veritabelt naturområde i middelalderen!
 
Ligeledes inde på Lyngen SV for Lille Gaards Myren var der allerede først i 1700-tallet etableret en del udbyggersteder, der samlet havde fået betegnelsen Studebye.
 
Dette navn skulle angiveligt skyldes det forhold, at kvæget, der fra gårdene udenfor højlyngsgærdet var sendt på sommergræs i Højlyngen, her kunne samles i nogle studeløkker
Skrulle - Helleristningssten, der har krav på at blive bevaret for eftertiden
Skrulle, registrerede fredede helleristningssten
Skrulle granskov, slået i stykker af vinden
Flæskedal, en smukt iseroderet klippebrant
Sognevejen fører ned over Flæskedalen
Studeby med rundløkker, i dag Studebygårdene, i Højlyngen
Nutidens matrikler i Studeby
Stengærde omkranser fortsat Lillegårdsmyren