Vis menu Søg

89 Søndre Borgedal

Søndre Borgedal

- Borgedalsø

Stormen den 17. oktober 1967 var en katastrofe for Rø Plantage. Store områder med hugstmoden skov, og det især flotte store ædelgraner blev i løbet af få minutter rykket op med rode eller kastet hulter til bulter imellem hinanden. Mange knækkede som tændstikker af midt på stammen.

Sortspætten havde netop indfundet sig i skoven som ynglefugl, og dens redetræer, som de benyttede som overnatningshuller i efterårs- og vintermånederne, var naturligvis ødelagt, og fuglene måtte i gang med at mejsle nye huller.
 
Et enkelt individ forsøgte sig på skovvæsenete bræddegavl, og det blev i den grad taget fortrydeligt op! Man søgte fra Statens side om at få tilladelse til at ombringe de skadevoldende individer - og man fik tilladelsen! - I 1967!
 
Læs mere om Sortspætten på Bornholm ved at trykke her.

Det var umuligt for de bornholmske skove og savværker at få ryddet op efter stormen, inden insekter begyndte at tage sig til takke med det meget ved på skovbunden - derfor fandt man på, at opstemme Sdr. Borgedal med en tværgående dæmning og samle vandet til et reservoir for tømmeropbevaring.
Søndre Borgedalsø

Søen var midlertidig, og det var et større indgreb i Sdr. Borgedals flora og fauna, men med tiden vænner mennesket sig også til sådanne større indgreb i de bestående forhold.

Der er bare et men, og det er, at der med det vand, der løber til søen fra vest kommer både en del ler, sand og grus samt næringsstoffer, og det er med til både at slamme søen til og gøde vegetationen i form af dunhammer og rørgræs.

Søen har alt andet lige beriget fuglefaunaen i området, og hvert forår er det et sikkert sted at tage hen for at opleve spillende Lille Lappedykker.

Og så må man lade sig imponere over i hvor høj grad en lille skovningsmaskine i dag kan "nedlægge" en hel afdeling hugstmodne rødgraner på få dage.
Tryk her og se, hvorledes det er foregået i Nordre Borgedal for et par år siden.
Sigtedalshus - første skovfogedebolig i Rø Plantage
Søndre Borgedalsø
Vandskræppe i Søndre Borgedalsø
Skovfyr med redehul af Sortspætte fra 1973
En Sortspætte-han fodrer en han-unge i redehullet
Tuesiv i Søndre Borgedal