Vis menu Søg

72 Rø-linien

Rølinien

- Olsker - Rø landevej

Følger man den gamle landevej mellem Olsker og Rø kommer man flere steder til at køre højt på en bakkekam med en flot udsigt både til højre og venstre.

Selvom Bornholm ikke indeholder så mange af de fra det øvrige land så kendte terrænformer fra istiden kan isens afsmeltning hen over øen alligevel fastlægges gennem forskellige grus- og leraflejringer.

 
Under afsmeltningen har isfronten flere gange ligget stille, hvorved israndslinier med et forløb i retningen sydøst-nordvest har markeret sig over Nord-Bornholm og tilsvarende vest-øst på Syd-Bornholm.
Illustration af Jens Kofoed.
Bornholm dukker frem efter isens afsmeltning.
Isfronten markerer "Rø-linien".

Tre stilstandslinier kan skelnes i landskabet, og her mellem Olsker og Rø erkendes den senest afsatte linie, Rø-linien, først og fremmest gennem en række issøleraflejringer.

Isfronten har nemlig hindret overfladevandet fra øens centrale dele, der lå som en isfri nunatak, i at få afløb mod øst.
 
Der er foran isranden i de nederoderede sprækkedale opstået isdæmmede søer, hvori der efterhånden blev aflejret finkornet stenfrit ler.
 
Dette oplever man især i Døndalen efter længere tids regnvejr, idet leret her gør dalens stier særdeles glatte.
 
Tryk her og læs mere

Store Myregårds-løkkerne

Endnu højere i landskabet end den gamle Olsker-Rø landevej finder man Store Myregård, som nærmest er bygget oven på det iseroderede landskab.

Her har man tilbage i tiden kunnet opleve syngende løvfrøer i gårdens damme og kreaturer, der gik løst bag stedets mange stengærder.

Både øens stengærder og de mange kreaturvandingsdamme blev beskyttet i 1992 efter bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. 

I et forsøg på at få registreret øens mange stengærder, blev Arkæolog Finn Ole Nielsen hyret af Bornholms Amt til at forestå denne registrering, der er mundet ud i en særdeles grundig rapport: "Sten- og jorddiger på Bornholm", der beskriver øens mange sten- og jorddiger i tid og rum. Tryk her og læs mere om stengærder og vandingsdamme på Store Myregård.

Rø-linien, Olsker-Rø landevejen følger linierne i landskabet
Spor efter isens virksomhed
Sø i landbrugslandskabet med vanskelige afvandingsforhold
Grusgrav i en grusås
Yppig flora langs landevejen
Rapport fra juli 1992