Vis menu Søg

8 Istidslandskabet

Istidens landskab

For 2-3 millioner år siden bredte arktisk kulde sig over Nordeuropa, og forøget nedbør i form af sne blev ophobet over Skandinaviens fjelde, hvorfra store altdækkende gletschere gled ud over det nordeuropæiske lavland, herunder Bornholm.
Ruts Kirkebakke

Under nedisningen blev gletschere og smeltevand afgørende faktorer for landskabets udformning, idet de ikke blot transporterede nye materialer til landets opbygning, men også havde så store kræfter i sig, at de på en afgørende måde kom til at påvirke grundfjeldet på forskellig måde.

Gletscherne modtog forvitret og løsrevet materiale fra grundfjeldet og betydelige mængder af blødere jordarter fra de områder, de skurede hen over.

Dette materiale blev igen aflejret enten direkte ved isens afsmeltning uden nogen form for sortering som et yderst forskelligartet materiale, der kaldes moræne, eller af smeltevandet som et udvasket og gennemgående velsorteret materiale, der kaldes smeltevandsaflejringer.

 

Det bornholmske landskab indeholder mange elementer, der viser hen til den epoke, der sluttede for omkring 12.000 år siden.

 

Kort fra "På tur i Bornholms Natur, 1988" side 58
Kleven - formet af datidens gletschere
Vandreblok - transporteret her til af isen
Vandsamling i morænelandskabets hulheder
Engkarse
Grus fra smeltevandsaflejringer i Søsende ved Klemensker