Vis menu Søg

84

- Bronzealderhøj - Golfbane

Rø er øens næstmindste sogn, og det har siden 1400-tallet heddet "det røde sogn" efter den gamle kirkes oprindeligt røde tag.

Kirkeindgang - tympanon

Før jernbanens ankomst til Rø i 1913 bestod samfundet blot af en kirkeskole fra 1840, en præstegård, et fattighus, to smede og Rø Mølle. Og så stod bavnen endnu klar til at blive tændt på sin Bavnehøj NV for Kirkeskolen.

Efter togets ankomst fik Rø et voldsomt opsving, og der var både en brugs, to købmandsforretninger, bager, skrædder og skomager

Indtil 2011 holdt øens sidste landhandel til i Rø, men købmanden måtte lukke forretningen på grund af skærpede krav om hygiejne, og genboens mølle er i dag ved at falde sammen. Brugsen lukkede og bygningen er brændt!
 
En keramiker har etableret sig i den gamle Kirkeskole og en glaskunstner udfolder sig i stationsbygningen. Tryk her og læs mere om glasset i stationsbygningen.
 
Endelig er der bygget selskabslokaler, hvor man kan afholde sine familiefester.
 
Lige udenfor Rø byskilt er der siden udviklet sig et slaraffenland for golfelskende mennesker. Helt fra sogneskellet til Rutsker Højlyng og Klemensker i vest kan man boltre sig i gammel Højlyng helt til havet ved Helligdommen.
Sea Shore-golf på Rø Golfbane
Og på sin vej med golfkøllen oplever man varierede landskaber med stort indhold af naturelementer.
 
Store dele af arealet er fredet. Tryk her og læs mere om områdets fortræffeligheder.
 
Rø ligger markant højt i landskabet og umiddelbart Nord for byskiltet ser man bronzealderhøjen Offerhøj og om foråret de gule Orientalsk Takkeklap, der er blevet bragt til rabatten langs cykelvejen af amtets vejvæsen
Offerhøj og Orientalsk Takkeklap langs cykelvej
Rø - Præstegård og Kirke
Rø i 1880erne
Sten i kirkegårdsdiget med ing til binding af heste fra 26. Slg. Nørregård
Rø Kirke
Rø Jernbanestation fra 1913 - nu Rø glas
Røbro Købmandshandel
Købmand Olsson i Røbro Købmandshandel
Rø Golfbane