Vis menu Søg

177 Sommerodde - Bækkjana

Sommerodde - Bækkjana

- Kødtønden - Jomfrugårdsstranden

"Havet tager og havet giver!" - sådan har man oplevet kystlandskabet omkring Dueodde-pynten i al tid.
 
Snart har man vestlige vinde, og så forsvinder stranden vest for pynten med masser af brede sandarealer øst for pynten som resultat, og til andre tider er det modsat. Kysten er en "udligningskyst".
 
I de seneste par vintre har klitterne i Jomfrugårdsskoven og stranden udenfor stået for tur med en del væltede fyrretræer som resultat - ja endog en sivebrønd forbundet til det kommunale toilet blev bølgernes bytte i det tidlige forår 2007. 
Repræsentanter for øens kommunale virksomhed ser til, at havet "tager" P-pladsen for enden af Udegårdsvej
Ved Dammebækkens udløb, den nuværende P-plads, har der tidligere ligget et mindre fiskerleje "Bækkjana".
 
Det var husmænd fra Poulsker sogn, der drev lidt lejlighedsfiskeri her, og Sognet havde en fælles tangplads, hvor bønder fra sognet kunne bjerge og opbevare deres tang til senere brug. Tryk her og læs mere.  
 
Efter højvande og mere erosion kommer der "fortid" frem i strandkanten, således et gemt og måske glemt gammelt kabel. Tryk her og se nærmere. Men, er det et gammelt kabel til Kina via Polen og Rusland?
Sommer Odden i 1750erne
Kigger man på det ældste kort, man har tilgængeligt på nettet, nemlig Hammers kort fra 1746-50, hed Dammebækken dengang "Peder Anders Bek".
 
Nutidens SommerOdde hed Lars Toms Odde med tilhørende Lars Toms Riff, og nutidens StenOdde hed dengang Sommer Odden!
 
Kødtønden var angivet som "Kiødtønden" på VidenSkabernes Selskabs kort fra 1805, og lokaliteten henviser til een store sten, en vandreblok, der ligger i havet på lavt vand tæt på kysten. Navnet kommer af det oldnordiske ord: kjǫttunna, der er en tønde, hvori saltet kød opbevares.
 
Lars Toms Odde, nutidens SommerOdde, hed 1805 Kødtønde Odde.
 
 
Kødtønden
På stranden ved nutidens SommerOdde finder man særdeles mange grå sandsten med lange mørke streger.
 
Det er aflejringer fra Nedre Silur med strømorienterede graptolitter, og da disse sandsten findes flere steder på de sydbornholmske strande tyder det på, at lag fra silur, som er yngre end de yngste, der er blottede på land, Cyrtograptus Skifer, står fast ude på havbunden.
 
Sandstenen er bygget op af vulkansk aske, der ikke er forvitret, og de længste graptoliter på stenen er ca. 10 cm. lange. I nogle tilsvarende lagserier i Skåne hedder denne sandsten Colonus-skifer
Gamle kystskrænt på Udegårdsvej
Bækkjana - udmatrikuleret i 1840erne og med mere strand end i dag
Bækkjana i dag - kystudligning på godt 150 år
Morgen efter en "hård nat" med højvande
Vandet har været højt og renset op langs kystskrænten
Sivebrønd skyllet ren af højvandet
Bækkjana i december 2017 - en udligningskyst in natura
Gammelt kabel dukket frem af stranden i Bækkjana - en tidligere forbindelse til Polen?
Sommerodde - går ud som en tange på sydkysten af Bornholm
Bølgernes mødes på Sommer Odde
Tang samler sig på Sommer Odde
Colonus-skifer som opskyl på stranden ved Sommer Odde