Vis menu Søg

185 Slusegård

Slusegård

- Øleåens udløb - Lyse nætter

Slusegård ligger ved Øleåens udløb i havet, og navnet angiver, at her har der været en sluse langt tilbage i tiden i forbindelse med et vandmølleanlæg.

 
Øleåen er øens længste vandløb, og selv om der er foretaget mange udretninger af tidligere naturlige mæandrer, har det fortsat en samlet længde på ialt 22 km og 160 meter fra udløbet fra Ølene til havet ved Slusegård.
Tÿrkele Gård med vandmølle i 1750erne
På Hammers kort fra 1750'erne var gårdens navn imidlertid Tÿrkelegård, og datidens Amtmand Urne har i nogle efterladte skrifter angivet den som Törkelegård.
 
Videre kan man ved at læse i kilder få at vide, at gården også har heddet Tyrkesegård, Tyrkelsegård og Terkelegård, hvilket skulle henvise til mandsnavnet Thorkil eller Thyrkil, idet gården ved nogle kirkelige indberetninger fra 1662 skulle være ejet af Anders Torckelsen, et navn der i en jordebog fra 1696 blev skrevet Anders Terkildssen!
Vandmølle og ørredhus
Det, nutidens bornholmere især forbinder ved denne 15. selvejergård i Pedersker sogn med de forskelligartede navne, er vandmøllen med den ret store vandmølledam med tilhørende stemmeværker eller sluser, om man vil, ørredhuset samt et mindre kildehus.
 
Vandmøllen eksisterede allerede midt i 1700-tallet, hvorimod ørredhuset er fra 1860'erne.
 
Hele anlægget blev fredet i 1956, og i dag er stedet et af øens trestjernede besøgssteder for fastboende og tilrejsende. For, det er ikke kun kulturhistorien omkring dette anlæg, der får folk til at søge til stedet.
 
I sit sidste løb, inden den munder ud i Østersøen, gennemløber Øleåen Cyrtograptusskifre.
 
Ligeledes har de gamle havbakker været beboet, og i en længere årrække fra 1958 til 1964 blev der foretaget grundige udgravninger af 1400 grave fra jernalderen. Den daværende Tronfølger Margrethe deltog i udgravningerne i 1962 og 1964.
 
Botanikken er noget særpræget i dette tørre klitlandskab, bl.a. kan man i det tidlige forår være heldig at se en lille uanseelig urt, Vår-Spergel, der har en af landets få voksepladser her.
Geografiske knudepunkt i Sømarken
Endelig er stedet i nyere tid blevet kendt ved, at en ingeniør efter at have kigget på sit gamle skoleatlas kunne notere sig, at markeringerne for den 15. østlige længdegrad og den 55. nordlige breddegrad krydsede over her ved Slusegård.
 
Ved nærmere udmålinger er man kommet til et sted i klitterne, hvor Bornholms amt efterfølgende har bekostet et lille anlæg med en kompasrose indgraveret i en granitplade og en informationstavle under betegnelsen "det geografiske midtpunkt". Tryk her og se nærmere.
 

Lyse nætter

Medens man står her på dette kryds og filosoferer over tid og rum, ja så er vi i tid nøjagtigt 1 time foran folk i Greenwich, og om sommeren kan man herfra opleve de lyse nætter.
 
Sommerens lyse nætter opleves i København fra den 5/5 til den 8/8. Netop fordi denne 55. breddegrad ligger sydligere end breddegraden gennem København, oplever man de lyse nætter her ved Slusegård fra den 8. maj til den 5. august, og længere sydpå i landet, ved Gedser, forekommer de fra 10. maj til 3. august!
 
Læs mere om lyse nætter og astronomisk tusmørke ved at trykke http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/04/lyse-naetter-lister-sig-ind/
Og hør Alberte Winding synge om det samme ved at aktivere dette link: https://www.youtube.com/watch?v=B4NXA_69GVo
Øleåen ved Slusegård
Slusegård med vandmølle i 1860erne
Cyrtograptusskifer i Øleåen
Vandmøllen på Slusegård
Øleåen - en fossende bæk i det tidlige forår
Var-Spergel ved Geografiske Knudepunkt
Geografiske Knudepunkt
Globus i Terminalen ved Bornholmstrafikken - og Jesper Milàn
Ørredspring
Slusegård - en vinterdag
En lys nat
Alberte Winding - Lyse Nætter