Vis menu Søg

171 Dueoddefyr

Dueodde-fyrtårne

- Bakkatjyrijn

Et fyr ved Dueodde blev midt i 1800-tallet på grund af den øgede trafik på Østersøen mere og mere et krav fra søfartens side.
 
En kommission blev sendt til øen i 1857 for at finde et egnet sted til fyret.
 
Men det var ikke ligetil, for på den ene side ønskede søfarten det bygget på den yderste spids af odden.
 
På den anden side blev det frarådet af sagkundskaben, idet man mente, at det krævede et større og omkostningsrigt funderingsarbejde. 
Gårdene oppe i land

Men, tiden gik og det blev ikke til noget tårn yderst på odden!

Først sidst i 1870'erne blev der bygget fyrtårn ved Dueodde, et hovedfyr ved Duegård langt inde i landet, hvor det kunne funderes på fast klippe, Grøn Skifer, og et mindre bifyr på sandet midt ude i klitterne.
Nye fyr bader sig i en strandlagune
Hovedfyret er bygget som Hammeren fyr i granit, paradismigmatit hentet fra Døsjan-bruddet på Slamrabjerg, og det er 39 meter højt, medens bifyret var noget mindre, 15 meter højt, ottekantet og muret.
Dueodde nye fyr bygget midt i klitterne

I august 1962 blev de to fyr afløst af det nye 47 meter høje sekskantede betonfyr.

For teknisk interesserede kan det oplyses, at fyret er bygget på en fundering af 19 stykker og 14 meter lange jernbetonpæle, der er spulet ned i sandet, indtil de fik kontakt med den grønne skifer.

Til opførelsen af tårnet er der anvendt 50.000 kg armeringsjern og 300 kubikmeter beton. Lampen er en 1000 watt glødelampe og den kan ses 35 km fra land.
 
Alle tre fyrtårne er beskrevet i en fremragende hjemmeside over Danmarks Fyrtårne, hvor man kan finde mange tekniske detaljer samt mange spændende billeder fra tiden før nu.
 
Tryk her og nyd denne del af øens fortid!
Klitterne syd for det nye fyr
På et tidspunkt var det nødvendigt at bygge et sirenehus med et tågehorn helt ude på den yderste klit, idet hornet oppe fra Store Fyr ikke altid kunne høres helt her ude.
 
På grund af hornets lyd, der kunne minde om en tyrs brølen, blev den lokalt benævnt "Bakkatjyrijn".
 
Ved etableringen af det nye høje tårn i 1962 var det ikke mere nødvendigt at have sirenen i brug, og huset fik lov til at blive stående - til bedre tider.
 
Røret, der førte luften ud i en større kompressionstank i huset kom ved vindbrud i klitterne til syne sammen med et elkabel som minde om tiden før 1962!
 
I 1966 blev Bakkatjyrijn overdraget til de lokale fugleinteresseredes brug i forbindelse med registreringer af fugletræk over Dueodde.
 
Og som sådan fungerede det frem til efteråret 1979, da havets erosion på kysten fik huset til at skride ned ad sin klit - og herefter fjernet, inden det blev brudt ned af havets bølger.
Bakkatjyrijn endnu højt på sin klit midt i 1970'erne
I 1977 blev fyret automatiseret og det blev i en periode overvåget fra Hammeren fyr.
 
Der er i turistsæsonen dagligt adgang til fyrets udsigtsplatform via en indvendig trappe med 196 trin
Dueodde - fyraften
Nye fyr fra Bakkatjyr-klitten
Dueodde Store Fyr
Dueodde Store Fyr 1879
Bifyret 1879
Dueodde Store Fyr ved Duegård
Dueodde Nordre Fyr - granit fra Døsjan på Slamrebjerg
Dueodde Nordre fyr og lyttestation
Skovfyr øst for Nye Fyr
Nye Fyr i glidebeton
Bakkatjyrinj, observationspost for fuglefolket
Morgenobs af fugletrækket syd for Dueodde
Bakkatjyrijn ved at falde ned fra sin klit i september 1979. Billede fra Bornholms Tidende
Sirenehuset - Bakkatjyrijns indre. Bygget i 1938og ophørt 1962 efter 24 års virksomhed
Bakkatjyrijn faldet ned ad sin klit først i oktober 1979. Billede fra Bornholms Tidende
Bakkatjyrinj skredet ned ad sin klit i 1979
Bakkatjyrinj i 1979 - efter storme fra Øst