Vis menu Søg

164 Balke Lyng

Balke Lyng

- Lange Skanse

Balke Lyng ligger som en fortsættelse af Nexø Sydstrand "ned mod" Balke Strand, og grunden til, at der vokser Hedelyng netop her, er det meget tynde eller manglende jordlag, der har forhindret almindelig landbrugsdrift.
Balkesandstenen eroderet af Istidens gletschere

På grund af de naturhistoriske - og historiske interesser i området blev Balkelyngen fredet i 1945. Tryk her og læs mere om fredningskendelsen.

Området er Nordeuropas østligst beliggende Hedelyng-hede, hvor blandt andre planter den efterhånden sjældne Salep-Gøgeurt har haft en af sine sidste voksepladser på Bornholm.

Også øens eneste koloni af Fjordterne holdt til i Lyngens fugtige lavninger indtil det hele voksede til i birkeskov for omkring 50 år siden.

En opvækst fredningsmyndighederne nu har fået bugt med ved hjælp af bl.a. geder, og den nuværende indhegning sikrer, at der i perioder kan holdes får på arealet.
 
Tidligt på året tiltrækker det flade vand på lyngen og de lavvandede stenbrud "vandfugle", og tit har man i træktiden i februar, marts og april chancer for at støde en eller flere bekkasiner op, også den relativt sjældent sete Enkeltbekkasin.
Stenbrud med vand - og i det tidlige forår Strandtudser
Tryk her og læs mere om fuglefolkets iagttagelser på Balke Lyng.
 
I lune aftener i det tidlige forår lyder strandtudsernes sang fra vandsamlingerne på denne gamle Balke Udmark.
 
Arten har en af øens største bestande her mellem Nexø og Balke.
Strandtudser yngler i stenbruddenes vandsamlinger

Lange Skanse

Lange Skanse er øens længste skanseanlæg, 600 meter lang og bygget op af brudstykker af nexøsandsten, der er dækket af et tykt lag græstørv.
 
Bag skansen på denne Balke Udmark findes øens største strandgravfelt fra Yngre Jernalder, årene efter Kristi fødsel. Kun 15 af op imod 100 såkaldte kraterrøser er udgravede.
 
Kraterrøser er små stenhøje, der har en tragtformet forsænkning i midten.
 
Dette træk forekommer så regelmæssigt, at det må hænge sammen med konstruktionen af gravene, og krateret kan være opstået ved sammenstyrtning af et gravkammer, der var af træ.
 
Kraterrøser-feltet
På Hammers kort fra 1746-50 forekommer lokaliteten "Hunde Rynken", som ifølge Stednavnebogen fra 1951 skulle være et stenbrud i forstrandens Nexøsandsten.
 
 
Dyrenavnet "Hund" skulle referere til en Sælhund.
 
Den bornholmske redningssti slutter på Balke Udmark, og herfra har vagtmandsskabet skulle vandre ad stier på eller ved stranden langs syd og vestkysten frem til Ginesminde nord for Hasle, hvor stien starter.
 
Læs mere om redningsstien ved at trykke her
Balke Lyng med blomstrende Hedelyng
Balke Lyng, Nexøsandsten, Hedelyng og Strandtudser
Revling på Balke Lyng
Blåbær og Engelsød på Balke Lyng
Udmatrikulering til beboelse tæt på Udmarken
Lange Skanse - bygget op af flade nexøsandsten-strandsten - en "balk"
Kyststien føres langs med, og på skansen
Kraterrøser i rullestenstranden
En større begravelsesplads med kraterrøser indenfor skansen
Stribet nexøsandsten - Ginghamsandsten
Et rigt blomsterliv udenfor skansen på de flade sandstensklipper
Balke Udmark
Hunde Rynken ved højsommer