Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 8. Istidslandskabet :: 89. Søndre Borgedal
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
Kort
71. Sct. Ols Kirke
72. Rø-linien
73. Slettevej
74. Rutsker Plantage
75. Rokkestenene
76. Stenrøret
77. Tudehøj
78. Krashave
79. Ruts Kirkebakke
80. Torpe Bakker
81. Klemensker
82. Splitsgård
83. Kleven - Spælinge
84. Rø
85. Brommevej
86. Rø Plantage
87. Nørre Borgedal
88. Donnemyr
89. Søndre Borgedal
90. Sigtedalen
91. Bøgeskoven
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Bro langs Soendre Borgedalsklipper
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Sortspaette rede fra 1972
 
Skovfogedestedet Borgedalshus
 
Sortspaette-hun
 
Vandskraeppe i Borgedalsoe
 
Tuesiv - en ny plante for Roe Plantage

Søndre Borgedal - Borgedalsø

UTM 0493504 / 6114576
 
Stormen den 17. oktober 1967 var en katastrofe for Rø Plantage. Store områder med hugstmoden skov, og det især flotte store ædelgraner blev i løbet af få minutter rykket op med rode eller kastet hulter til bulter imellem hinanden. Mange knækkede som tændstikker af midt på stammen.

Sortspætten havde netop indfundet sig i skoven som ynglefugl, og dens redetræer, som de benyttede som overnatningshuller i efterårs- og vintermånederne, var naturligvis ødelagt, og fuglene måtte i gang med at mejsle nye huller.
 
Et enkelt individ forsøgte sig på skovvæsenete bræddegavl, og det blev i den grad taget fortrydeligt op! Man søgte fra Statens side om at få tilladelse til at ombringe de skadevoldende individer - og man fik tilladelsen! - I 1967!
 
Læs mere om Sortspætten på Bornholm ved at trykke her.

Det var umuligt for de bornholmske skove og savværker at få ryddet op efter stormen, inden insekter begyndte at tage sig til takke med det meget ved på skovbunden - derfor fandt man på, at opstemme Sdr. Borgedal med en tværgående dæmning og samle vandet til et reservoir for tømmeropbevaring.
 

Soe i Soendre Borgedal med gule aakanderSøen var midlertidig, og det var et større indgreb i Sdr. Borgedals flora og fauna, men med tiden vænner mennesket sig også til sådanne større indgreb i de bestående forhold.

Der er bare et men, og det er, at der med det vand, der løber til søen fra vest kommer både en del ler, sand og grus samt næringsstoffer, og det er med til både at slamme søen til og gøde vegetationen i form af dunhammer og rørgræs.

Søen har alt andet lige beriget fuglefaunaen i området, og hvert forår er det et sikkert sted at tage hen for at opleve spillende Lille Lappedykker.

Og så må man lade sig imponere over i hvor høj grad en lille skovningsmaskine i dag kan "nedlægge" en hel afdeling hugstmodne rødgraner på få dage!
 
 
Flankhugning af en hel afdeling roedgran
 
 

Siderne er bygget i en WEB123